Skip to main content

Využitie atribútov modelov

Autor: 13. septembra 2019Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge umožňuje plne prispôsobiť všetky atribúty (informácie o výrobku) naprieč celým postupom tvorby modelu. Atribúty by mali byť primárne zadané už pri tvorbe 3d modelu, ale je možné ich kedykoľvek doplniť na úrovni zostavy alebo aj v prípade tvorby výkresovej dokumentácie. Jednotlivé atribúty je možne zobraziť aj v kusovníku.