Skip to main content

Vypnutie komponentu

Autor: 23. januára 2019Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge umožňuje v zostave určiť komponenty, ktoré nebudú vo výkresovej dokumentácii zobrazované (napr. pomocné objekty) alebo zahrnuté do výpisu v kusovníku.