Skip to main content

Viac telies v parte – Multibody

Solid Edge umožňuje vytvárať viacero nezávislých telies v prostredí partu. Tie je možné použiť ako pomocné telesá, odčítať ich do seba alebo spojiť, aj nezávisle uložiť. Video zobrazuje základný postup, nové teleso vznikne až po vytvorení objemu.