Uzavretie plochou

Autor: 18. decembra 2019 Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge ponúka možnosť automaticky doplniť chýbajúce plochy a detailne definovať aj spôsob napojenia.