Skip to main content

Uzatvorenie plôch

Autor: 10. septembra 20153 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

Jednotlivé nezávislé plochy môžete zošiť do jedného bloku, čím je možné priradiť telesu objem. Na vzniknuté teleso je možné použiť akúkoľvek funkciu 3D modelovania pre ďalšie úpravy.