Skip to main content

Tvorba poľa prvkov

Autor: 14. septembra 20173 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

Nasledujúci postup zobrazuje tvorbu poľa prvkov v prostredí synchrónneho modelovania v Solid Edge.