Skip to main content

Slovenské firmy

Autor:

„Slovenské firmy dodávajú špecifické zariadenia, vždy jedinečné, podľa potreby zákazníka. Je pre ne extrémne dôležité neplytvať profitom na chyby alebo prieťahy v ktorejkoľvek realizačnej fáze takejto zákazky.“

Aktuálnym trendom

Autor:

„Aktuálnym trendom vývoja SW riešení je úzka integrácia vývojových a konštrukčných nástrojov všetkých profesií, ktoré sa podieľajú na vývoji výrobkov.“

Čas, ktorý strávi

Autor:

“Čas, ktorý strávi integrátor odlaďovaním novej linky u zákazníka je stratou pre obe strany. Je potrebné ho čo najviac eliminovať a linku ladiť už počas jej vývoja. Vďaka mechatronickým simuláciám to dnes už nie je problém.”