Skip to main content

Teamcenter Rapid Start verzus zdieľanie dát so subdodávateľmi

Autor: 4. decembra 20158 augusta, 2018Teamcenter – Tipy a triky

Ako si vymeniť CAD dáta s kooperujúcou firmou, a po ich úprave ich dostať späť do Teamcentra.

Teamcenter Rapid Start podporuje zdieľanie dát a NX CAD modelov pomocou tzv. Briefcase. Ako samotný názov symbolizuje, jedná sa o aktovku, ktorá obsahuje NX CAD dáta pre subdodávateľa s prislúchajúcimi dátami. Údaje z aktovky je možné priamo prezerať a editovať pomocou aplikácie Briefcase Browser bez toho, aby mal užívateľ Teamcenter. Po úprave údajov ich Briefcase Browser uloží do potrebného formátu pre spätný import do Teamcentra.