Skip to main content

Správa nástrojov

Autor: 15. januára 20149 augusta, 2018CAM

V tomto tipe si ukážeme jednoduché vytváranie a správu databázy nástrojov v NX. Je v ňom ukázané ako ukladať vytvorené nástroje a držiaky do databázy, prípadne ako priradiť rezné podmienky pre konkrétny nástroj. Ďalej sú v ňom uvedené aj cesty na súbory, do ktorých sa ukladajú tieto údaje.