Skip to main content

Solid Edge 2020 – Rez podľa roviny

Solid Edge 2020 prináša novú funkciu na vytváranie rýchlych rezov v parte alebo zostave, kde je možné zvoliť jednotlivé x,y,z roviny alebo natočenie. V zostave je možné zvoliť, cez ktoré komponenty bude rez prechádzať.