Skip to main content

Solid Edge 2019 – Generatívny návrh

Solid Edge 2019 rozširuje možnosti generatívneho návrhu komponentov o nové nastavenia optimalizácie vhodnej pre klasické obrábanie, odlievanie, formy.
Rozloženie materiálu v rámci modelu je možné ešte rozšíriť o tvary ako dutiny, tenkostenná štruktúra, vzpery.