Skip to main content

Rozpoznanie dier a polí na importovaných modeloch

Autor: 28. apríla 20143 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

Pri práci s importovanými dátami (step, parasolid x-t, atd.) je možné automaticky rozpoznať jednotlivé diery a polia, a následne ich jednoducho upravovať.