Skip to main content

Revision manager – výkresová dokumentácia

Autor: 15. januára 20163 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge pomocou integrovaného nástroja Revision Manager (pravé tlačidlo myši – Revision Manager/Správca verzií) uľahčuje hromadne kopírovať všetky 3D modely, ktoré sú pripojené k výkresu, určiť im nové umiestnenie, alebo priradiť číslo revízie.