Skip to main content

Rámové konštrukcie

Autor: 14. januára 20153 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge ST7 obsahuje nové nastavenia pre jednoduchšiu tvorbu rámových konštrukcií. Grafický vstup je upravený pre ľahšie určenie orientácie rámu  v rovinách. Odstránené sú duplikácie rámu na už existujúcich pozíciách, a tiež vylepšené orezávanie profilov.