Skip to main content

Premiestnenie pracovného súradnicového systému do strojového

Autor: 10. mája 20154 júna, 2019CAM

Pre uľahčenie a sprehľadnenie práce so súradnicovými systémami si v tomto tipe ukážeme, ako sa dá nastaviť automatické presúvanie pracovného súradnicového systému (WCS) do strojového súradnicového systému (MCS).