Orezanie plôch

Autor: 21. novembra 2018 Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge 2019 ponúka novú vylepšenú funkciu na prácu s plochami a ich vzájomné automatické orezanie.