Skip to main content

Optimalizácia modelu a rozpoznanie dier

Solid Edge umožňuje optimalizovať importované modely (počet plôch) pri dierach priradiť aj systémové hodnoty. V prípade výskytu je možné rozpoznať aj importované polia.