Skip to main content

Nahradenie chýbajúcich komponentov

Autor: 6. apríla 20163 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

V prípade premiestnenia komponentov do iného adresára vznikne problém s chýbajúcim prepojením. Vo verzii Solid Edge ST8 je možné priamo po vzniku chyby určiť predpokladané adresáre, kde sa komponent môže nachádzať, a systém ich automaticky nahradí.