Skip to main content

Manuálne frézovanie rovinných plôch

Autor: 17. júla 20159 augusta, 2018CAM

Nevyhovujú vám automaticky vygenerované dráhy nástroja? V NX CAM si môžete nadefinovať vlastný pohyb nástroja cez operáciu „FACE_MILLING_MANUAL“. Pomôcť vám pritom môže aj interaktívne zobrazenie regiónu s ohľadom na súčiastku a zadefinované upínacie prvky.