Skip to main content

Export kusovníkov do Excelu

Autor: 26. marca 20153 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

Každý kusovník vygenerovaný vo výkresovej dokumentácii Solid Edge je možné jednoducho exportovať aj so zachovaním jednotlivých polí do Excelu pre ďalšie ľubovoľné spracovanie.