Skip to main content

3D skica

Autor: 13. marca 20153 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge ST7 obsahuje nové funkcie na vytvorenie ľubovoľných variant 3D skíc v prostredí partu, plechov a zostavy. Trajektórie 3D skice je možné použiť pre ďalšie operácie, ako ťahanie profilov, trasy pre potrubia a rámové konštrukcie.