Skip to main content

Vplyv IPW na veľkosť súboru

Autor: 21. augusta 20149 augusta, 2018CAM

V súbore pre obrábanie v NX sú uložené údaje o dráhach nástrojov, ale môže v ňom byť aj geometria reprezentujúca aktuálny stav polotovaru (IPW) po vykonaných operáciách. A pre tieto údaje o aktuálnom stave polotovaru môže byť veľkosť súboru aj mnohonásobne väčšia. Preto uvedený tip venujem spôsobom, ako odstrániť vygenerovanú geometriu o aktuálnom polotovare.