Skip to main content

Súčasná doba

Autor:

„Súčasná doba si vyžaduje zavádzanie inovatívnych technológií. Tie sú motorom, ktorý dovoľuje firmám ostať na špici.“

Výroba musí byť

Autor:

„Výroba musí byť presná a spoľahlivá. Vyrábané kusy sú jedinečné, bez sériovosti, bez priestoru na omyl.“