Skip to main content

Snapshot – sledovanie zmien geometrie

Autor: 1. marca 2019CAD

V NX1847 pribudla funkčnosť, umožňujúca vizuálne sledovať zmeny a úpravy geometrie.