Skip to main content
 

AKO MAŤ VIAC ZISKOVEJŠÍCH ZÁKAZIEK

 RÝCHLE A PRESNÉ KALKULÁCIE

AJ VY TO POZNÁTE?

Počet zákaziek nám klesá

nestíhame reagovať na dopyty,
vytvorenie ponuky je zdĺhavé,
úspešnosť našich cenových ponúk je príliš nízka,
máme nízku vyjednávaciu schopnosť o cene pred zákazníkom

Naše zákazky nie sú profitabilné

nie sme si istí, či naše hodinové sadzby odzrkadľujú realitu,
častokrát nevieme správne posúdiť, či na zákazke zarobíme alebo prerobíme,
vychádzajú nám veľké cenové rozdiely pri kalkuláciách takmer totožných dielov

CESTA K RIEŠENIU

Detailná a kontinuálna kontrola nákladov vzikajúceho produktu až po jeho finálnu výrobu.

Správne manažérske rozhodnutia o prijatí alebo odmietnutí projektu na základe presnej a rýchlej kalkulácie.

Aktuálnosť všetkých potrebných vstupov do kalkulácie zabezpečuje profitabilitu zákazky.

 Integrované databázy informácií umožňujú zefektívniť celý proces kalkulovania cien a umožňujú rýchlo robiť variantné kalkulácie.

Simulácia, analýza a optimalizácia nákladov výrobkov je predpokladom k dobrým rozhodnutiam v správnom čase a k maximalizácii ziskovosti.

RÝCHLO ALEBO PRESNE?

Porovnanie troch bežne používaných nástrojov na výpočet cien.

PRESNÁ KALKULÁCIA ZA 5 MINÚT?

Áno, stačí ak využijete

existujúce dáta
dáta z 3D modelu
integrované databázy informácií

POZRIEŤ VIDEO

Teraz sme schopní promptnejšie reagovať na zákaznicke ponuky. Používaním PCM sme efektívnejší o približne 50%. Riešenie Teamcenter Tool Costing je otvorený a flexibilný systém...
Christian Hamann, KLEINER

Vďaka PCM sme na niektorých projektoch zaznamenali až do 15% úspor nákladov v procese naceňovania ponúk...
Frank Semmler, GRAMMER AG

Čím viac kalkulujeme v PCM, tým viac výhod nám to prináša.
Thomas Dorfler, WIRTHWEIN