Skip to main content

Ako mať viac ziskovejších zákaziek

Aký postup môžete očakávať:

postup je

  1. Analýza procesu spracovania kalkulácií
  2. Analýza dát (vstupy pre kalkulácie, kalkulácie)
  3. Spracovanie získaných dát
  4. Spracovanie návrhu riešenia

čo získate

  • Kvalifikovaný pohľad špecialistu na kalkulácie
  • Identifikáciu úzkych miest a problémov
  • Doporučenie odstránenia úzkych miest

Odhad trvania našej práce 2-3 dni.

Cena spolupráce je
2 000 € bez DPH.

V prípade, že sa nestotožníte s nami identifikovanými úzkymi miestami, bude naša analýza pre vás bezplatná.

buď mi zavolajte

Branislav Roman
0908 201 506

alebo napíšte