Skip to main content

Automatická úprava geometrie tak, aby bolo ťažisko v požadovanom bode

Autor: 13. apríla 20149 augusta, 2018CAD

Ukážka, ako NX môže pomôcť pri úprave geometrie tak, aby bolo ťažisko v požadovanom bode.