Skip to main content

Digitalizáciou získavajú zákazníci

Autor:

„Digitalizáciou získavajú zákazníci úplne nové možnosti, ako definovať svoje požiadavky na nové linky a zariadenia. Zvyšovanie efektivity, úspora času a nákladov je v tomto prípade braná ako samozrejmosť.“

Zberom dát z výroby a logistiky

Autor:

„Zberom dát z výroby a logistiky a ich následným spracovaním sa sústreďujeme na identifikáciu problémových miest, poskytovanie prehľadu o okamžitom stave procesov a predikovanie budúcnosti.“

Digitalizácia a optimalizácia

Autor:

„Digitalizácia a optimalizácia procesov prináša mnoho benefitov, ale je často spojená s veľkou mierou nedôvery. Pritom optimalizovať pomocou digitálnych nástrojov môže dnes každá spoločnosť, nie len veľká firma.“