Skip to main content

Solid Edge 2023

skutočne komplexný nástroj pre modernú konštrukciu

Viete si poradiť s každodennými potrebami konštrukcie výrobkov od plechov, rámov, zvarencov až po veľké jednoúčelové stroje a linky obsahujúce tisícky komponentov.

Solid Edge je najvhodnejší CAD systém pre malé a stredné podniky a prvým krokom k úspešnej digitalizácii.

Mechanický návrh s použitím synchrónneho modelovania

Plechové diely navrhuje 65% našich zákazníkov, využitím nástrojov synchrónnej technológie pre plechy zjednodušia a urýchlia prácu konštruktéra, a skvalitnia dáta pre výrobu finálnych dielov.

„Solid Edge sa stal súčasťou nášho každodenného pracovného života už viac ako 7 rokov. Ako mne, tak aj spoločnosti prináša podstatnú úsporu času, ktorý je pri navrhovaní výrobných liniek veľmi dôležitý. Tento čas sa skracuje s každoročným vydávaním nových verzií. Pre charakter našej výroby, ktorý je prevažne zákazkový, je Solid Edge ideálnym riešením.“

Ing. Vladimír Habrman – VUMZ SK, s.r.o.

Prehľadná dokumentácia – Výkresy a kusovníky

Produkovať jednoznačnú a kvalitatívne správnu dokumentáciu je základ konštruovania. Nemodelujeme lebo je to „pekné“, modelujeme, pretože potrebujeme výrobe zabezpečiť prehľadnú výkresovú dokumentáciu s interaktívnym kusovníkom, v ktorom sa operátor zorientuje okamžite a bez otázok.

CNC programovanie za pomoci CAM systému, odteraz zadarmo ku každej licencii

CAM je stabilným pilierom pre programovanie CNC strojov platformy Solid Edge. Aktuálne je Solid Edge CAM 2.5 osé frézovanie zadarmo ku každej aktívnej CAD licencii. Zrýchlite proces prípravy technológie – simuláciou v CAM systéme odbúrate nežiadané prestoje a eliminujete havárie.  Nechajte vaše stroje naplno pracovať.

„V oblasti CNC programovania úzko spolupracujeme so SOVA Digital od roku 2018. Za dobu používania Solid Edge CAM Pro sme prešli od programovania CNC frézky, CNC horizontálnej vyvrtávačky až po CNC sústruh, kde sa nám výrazne zvýšila produktivita strojov a znížila chybovosť na výrobkoch. CAM systém sa vďaka simulácii stal neoddeliteľnou súčasťou pri tvorbe cenových ponúk opracovaných komponentov.“

Ing. Marián Sekeľ – LUMASEK s.r.o.

Automatizované navrhovanie

Vytvárajte nové varianty návrhu produktov pomocou automatizácie

  • rýchlou a intuitívnou editáciou modelu zrýchlite celý proces návrhu od požiadavky zákazníka až po výrobu
  • okamžitá tvorba rôznych variant návrhov

Výpočty a simulácie

Fyzické testovanie je časovo a finančne nákladné. V rámci komplexnosti prináša Solid Edge širokú ponuku nástrojov na overovanie pomocou simulácií a výpočtov, čo umožňuje inovovať produkty okamžite. Simulácie v  Solid Edge sú teraz intuitívnejšie ako kedykoľvek predtým. Simulujte priamo v prostredí CADu, a systém vás prevedie nastavením vstupných podmienok výpočtu intuitívne, a postupne vás naviguje k výsledku. Môžete sa zamerať na zaťaženia, vibrácie, teploty či prúdenie a mnoho iného…

“Zaradenie riešenia na simuláciu prúdení tepla FloEFD v Solid Edge prinieslo našej spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim riešením okrem rozšírenia technických možností výrazné zníženie nákladov na nákup licencie a poplatkov za ročnú podporu.
Z technického hľadiska sú jeho najväčším prínosom efektívna práca pri využívaní existujúcej geometrie v  Solid Edge (používanie natívnych dát Solid Edge), simulácie viacfázových prúdení, rýchla modifikácia, efektívne mriežkovanie a kvalitné zobrazenie výsledkov, čo prináša taktiež časovú úsporu a vyššiu presnosť výsledkov.”

Ing. Róbert Tabak – Bel Power Solutions s.r.o.

„Zavedením PDM systému Teamcenter sme podstatne zlepšili spoluprácu nielen v rámci oddelenia, pre ktoré bol primárne určený,
ale aj v rámci celej firmy. Jeho zavedenie by sa dalo prirovnať k prechodu spracovania výkresovej dokumentácie z rysovacej dosky na 3D softvér.“

Ing. Miloš Lukačovič – ZVS Holding a.s.

Riaďte všetky dáta o produkte – digitalizujte pomocou multiCAD platformy

Zabudnite na priečinkovú štruktúru dátových súborov. Pre bezchybné riadenie dát o výrobku potrebujete mať okamžitý prehľad o aktuálnych verziách a zmenách prichádzajúcich od zákazníkov. Zefektívnite vašu komunikáciu, a  fungujte bez zbytočných otázok, ktoré zaťažujú konštrukciu.

Startup a trial – možnosti

Ste študent po škole a máte v hlave veľa nápadov alebo začínajúca firma, ktorá potrebuje v začiatkoch pomôcť?

Vyberte si niektorú z možností:

  • Solid Edge Trial na 30 dní zadarmo – vyskúšajte si neobmedzené funkčnosti CAD systému Solid Edge
  • Start up Licencia pre začínajúce firmy a rozbiehajúce sa tímy – získajte plnú licenciu Solid Edge na 1 rok zadarmo

Ako začínajúcej firme, ktorá si musí prísne strážiť efektivitu vo všetkých oblastiach od komunikácie so zákazníkom, cez prípravu výroby, až po finalizáciu montáže bol jasný cieľ – digitalizácia produktu.
Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti bol Solid Edge jasnou voľbou. S dôverou sme sa preto obrátili na tím SOVA Digital, ktorý nám vyšiel v ústrety s programom pre začínajúce firmy Siemens Solid Edge pre Startup. Výsledok, ktorý sa očakával je okamžitý, zákazník vie presne čo kupuje, a na subdodávateľov, ktorí dodávajú podľa takýchto podkladov, sa môžeme absolútne spoľahnúť.

Ing. Peter Frečka – VAGAS s.r.o.

PRINÁŠAME VÁM VÝHODNÚ PONUKU na CAD systém
Solid Edge 2023

komplexnej platformy pre návrh a výrobu produktov od spoločnosti SIEMENS Solid Edge 2023

Viac o Solid EdgeViac o Solid EdgeVyžiadať cenuVyžiadať cenu

VIAC INFORMÁCIÍ

Možnosť zakúpenia trvalej licencie alebo prenájmu.
Financovanie je možné aj prostredníctvom splátok SOVA alebo leasingu.

Ing. Ľubomír Calko
lubomir.calko@sova.sk
0903 294 918