Skip to main content

Preverenie zmien vo výrobe a logistike

Dynamika súčasného života si vyžaduje realizovať permanentné zmeny, či už vo výrobe, v logistike, v procesoch. Mnohé z nich si vyžadujú investície alebo sa jedná o také zásahy do procesov, u ktorých nie je istota, že budú fungovať optimálne.

Naše riešenie posúdi riziká, odstráni úzke miesta a optimalizuje procesy, ušetrí množstvo problémov a vynaložených peňazí. Obvykle významne skráti nábeh novej zmeny, pretože vopred eliminuje rozbehové problémy.