Skip to main content

Operatívne plánovanie výroby

Ako rozložiť zákazky tak, aby boli maximálne vyťažené stroje a výrobné zdroje? Ako zoradiť realizáciu zákazky, keď nám na zmenu nenastúpia niektorí pracovníci s potrebnou kvalifikáciou? Podobné otázky musí denne riešiť manažment výroby.

Naše riešenie sa prispôsobí na konkrétne podmienky a potreby podniku. Touto formou dokážete veľmi rýchlo naplánovať výrobu a optimalizovať jej prevádzku v danej situácii.