Skip to main content

Solid Edge 2024

Nová generácia vývoja výrobkov pre dnešných inžinierov

Konštrukcia

Nové možnosti konvergentného
modelovania

Simulácie

Solid Edge ponúka zdokonalenú štrukturálnu a tepelnú simuláciu vrátane prechodného prenosu tepla

Príprava výroby

Solid Edge CAM Pro – najnovšia technológia obrábania

Technické postupy

Rýchle vytváranie a zverejňovanie detailných ilustrácií návrhov produktov

Solid Edge 2024

je riešenie pre 3D digitálny návrh pre strojárske produkty, plechové komponenty, priemyselné celky, spotrebný tovar, plastové dielce až po nábytkársky priemysel. Jednoduchosť a rýchlosť Solid Edge zrýchli celý proces návrhu výrobkov cez digitálne overenie, úpravy komponentov, výkresovú dokumentáciu až po správu dát k výrobku.

Tipy a triky Solid Edge
Pridajte sa do LinkedIn skupiny Solid Edge na Slovensku
Zostavy

Solid Edge je navrhnutý na spracovanie rôznych variantov zostáv. Účinné nástroje pomáhajú používateľom zamerať sa na konkrétne oblasti návrhu, môžete overiť kontrolu kolízií súčiastok, zapamätať si vkladanie opakujúcich sa komponentov, využiť nastaviteľné komponenty prispôsobujúce sa zostave, vytvárať mechanické väzby a overiť vzájomné pohyby.

Rámové konštrukcie a zvarence

Solid Edge ponúka prostredie pre rýchlu tvorbu pevných rámových konštrukcií, v ktorom môže užívateľ rýchlo definovať kostru rámu. Je možné vybrať štandardné konštrukčné profily, pričom pomocou inteligentných postupov vloží jednotlivé konštrukčné prvky do správnych pozícií. 3D model rámu tak vznikne automaticky. Pre ďalšie spracovanie je k dispozícii i tabuľka rezov pre kusovník.
Pomocou prostredia zvarencov je možné ľahko definovať hlavné súčiastky zvarencov, zvarové húsenice, povrchovú úpravu pred zváraním alebo operácie obrobenia po zváraní.

Simulácie návrhu

Nástroje, ktoré vo fáze digitálneho návrhu umožňujú overiť výrobok a vplyv reálneho používania, a minimalizovať nutnosť výroby testovacích prototypov. V čase návrhu dokážete overiť použité materiály, hľadať varianty návrhu, overiť rôzne druhy zaťaženia, či tepelného namáhania. Základnou vlastnosťou je výkonné intuitívne prostredie, umožňujúce pokročilé simulácie pre konštruktérov bez nutnosti rozsiahlych analytických FEM nastavení. Pre rozsiahle a špecifické typy overenia výrobku je zároveň k dispozícii riešenie FEMAP, priamo prepojené so Solid Edge.

Plechové výrobky

Súčasťou Solid Edge je prostredie venované práci s dielmi vyrábanými ohýbaním a tvarovaním plechu. Verne simuluje špecifické procesy, ktoré sú typické pre výrobu plechových dielov, zjednodušuje a zrýchľuje prácu s nimi. Medzi funkcie špecifické pre toto prostredie patria rôzne varianty ohybov, lemov, prelisy, vetracie otvory, presné definovanie neutrálnych faktorov pre rozvin. Nechýba ani možnosť prevedenia tenkostenného telesa na plechový diel s možnosťou rozvinu.
Ohýbané diely môžu byť transformované do rozvinutého tvaru, a priamo zapísané do DXF súboru v jednej jednoduchej operácii, a pripravené na importovanie do nesting programov. Tento krok umožňuje používateľom vytvoriť CNC súbor pre strihacie a ohýbacie stroje bez potreby vytvorenia výkresu.

3D modelovanie

Solid Edge vám pomôže dostať produkt na trh skôr, vykonávať zmeny rýchlejšie a upravovať ľahko importované dáta z iných 3D softvérov vďaka synchrónnej technológii. Táto unikátna technológia odstraňuje prekážky produktivity 3D modelovania vyskytujúcich sa v systémoch závislých na histórii modelovania. Modelovanie závislé na histórii umožňuje vysoko automatizované modelovanie, ale vyžaduje zdĺhavé spätné úpravy návrhu. Solid Edge spája to najlepšie z oboch systémov. So synchrónnou technológiou kombinuje rýchlosť priameho modelovania a precíznosť parametrického systému, a tým poskytuje to najrýchlejšie a najflexibilnejšie riešenie.

Výkresová dokumentácia

Poskytuje široké možnosti na vytváranie presnej a kvalitnej technickej dokumentácie z 3D modelov. Jednotlivé výkresy obsahujú štandardné i pomocné zobrazenia, rezy, detaily, izometrické zobrazenia, odkazové čiary i montážne rozpady pohľadov. Samozrejmosťou je aktualizácia všetkých zmien z 3D modelov do 2D výkresov. Automaticky generované kusovníky je možné plne prispôsobiť firemnému štandardu, a tiež prepojiť s MS Office.

Vizualizácie

Predstaviť a prezentovať vaše 3D návrhy môžete vo fotorealistickej kvalite ešte predtým, než začnete produkt vyrábať. Modul pre Vizualizácie a Rendering umožňuje na modeli odskúšať napr. rôzne farebné kombinácie, varianty pokročilých textúr rôznych druhov materiálov od kovov, skla, až po drevené povrchy. Pri zostavách je možné vizualizácie aplikovať na montážne rozpady, a nastaviť kvalitu výstupu od webovej kvality až po katalógovú tlač.

Správa dát – Temacenter

My veríme v správu dát vytvorenú cielenou vývojovou stratégiou a nie jednoducho zlúčením rôznych technológií. Táto stratégia má za následok úplne transparentnú integráciu, ktorá zahŕňa všetky operácie s dátami v Solid Edge.

Počítačom podporovaná výroba – CAM

Vytvárajte špičkové výrobky presne a efektívne pomocou najnovších techník výroby. Solid Edge CAM Pro je riešenie pre výrobu, ktoré obsahuje bohatú sadu nástrojov, ktoré uľahčia dokončenie úlohy hneď po prvýkrát. Flexibilné a modulárne softvérové riešenie pre programovanie NC strojov je výkonné, a pritom cenovo dostupné riešenie s rýchlou návratnosťou nákladov a rýchlym nasadením. Solid Edge CAM Pro podporuje:

 • aditívnu výrobu
 • NC Simulácie
 • automatizované obrábanie
 • sústruženie
 • frézovanie
Model Based Definition

Modul MBD redukuje tvorbu klasickej výkresovej dokumentácie, poskytuje lepšie pochopenie informácii o výrobku, rýchlejšiu výrobu, lepšie informácie pri kooperácii, prehľadnejšie dáta na montáž, a zníženie chybovosti.

 

Viac o module MBD

Skúšobná verzia Solid Edge

Vyskúšať plnú verziu 3D CAD systému Solid Edge bez ďalších podmienok na 30 dní ZADARMO.
Preskúmajte, ako Solid Edge poskytuje ľahko použiteľné komplexné riešenie pre:

 • 3D návrh produktov
 • plechové komponenty
 • rozsiahle zostavy
 • simulácie
 • tvorbu výkresovej dokumentácie
 • fotorealistické vizualizácie

Získate prístup k interaktívnym tutoriálom, video-tipom, používateľskému fóru a technickú pomoc v SR.

Stiahnuť trial verziu Solid Edge ZADARMO
Solid Edge – Startup program zadarmo

Pomôžeme vám s rozbehom vývoja a poskytneme vám plnú verziu 3D CAD systému Solid Edge až na 3 roky úplne zadarmo. Stačí sa registrovať a splniť tieto podmienky:

 • firma sa zaoberá vývojom, konštruovaním alebo výrobou
 • firma je mladšia ako 3 roky
 • ročný obrat firmy nesmie prekročiť 1 000 000 USD

Softvérové riešenie je poskytnuté formou licencie na každé pracovisko v spoločnosti na 1 rok s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie.

Registrácia
 Funkčnosti systému Solid Edge Design and Drafting Solid Edge Foundation Solid Edge

Classic

Solid Edge

Premium

2D kreslenie
3D modelovanie Basic
3D zostavy Basic
Generovanie 2D dokumentácie
Synchrónna technológia (priama editácia)
Plechové komponenty
Rámové konštrukcie a zvarence
Plošné modelovanie
Strojárska knižnica (ozubenia, hriadele, pružiny,…)
Káblové zapojenia
Potrubné zapojenia
On-line komponenty (Cadenas, TraceParts)
Knižnica normalizovaných komponentov
Reverzné inžinierstvo (3D skenovanie)
Generatívny návrh (základ)
Generatívny návrh Pro (pokročilý) Add-on Add-on
Vizualizácie a animácie
Vizualizácie – fotorealistické (KeyShot)
Podpora pre BIM (IFC import a export)
Simulácia montážnych rozpadov
FEM simulácia (zaťaženie silou, vibrácie) Basic
FEM simulácia (tepelné, vzper)
Aditívna výroba (3D tlač) príprava
Aditívna výroba (3D tlač) on-line služby
Integrovaná správa dát (základ)
2D/3D prehliadač (Solid Edge bez licencie)
Solid Edge Data Management – integrovaný
Solid Edge CAM Pro (2.5/3/5 frézovanie a sústruženie) Add-on Add-on Add-on Add-on
Solid Edge FloEFD –  pokročilé simulácie prúdenia a kvapalín Doplnkový SW
Solid Edge Illustrations (ilustrácie) Doplnkový SW
Solid Edge Publishing (publikácie) Doplnkový SW
Správa dát – Teamcenter PDM (komplexné riešenie) Doplnkový SW
Solid Edge 2D návrh Zadarmo – záložka Na stiahnutie
Solid Edge testovacia verzia na 45 dní Zadarmo – záložka Na stiahnutie
Solid Edge 2D Drafting
 • kompletné riešenie pre 2D navrhovanie
 • jednoduché a rýchle parametrické navrhovanie
 • využívanie štandardných 2D formátov .dwg, .dxf
 • schématické bloky a zapojenie
 • česká lokalizácia
Stiahnuť ZADARMO
Solid Edge – Prehliadač dát
 • prehliadanie dát vytvorených v Solid Edge
 • podpora pre 3D modely, plechové dielce, zostavy, výkresy
 • prehliadanie 2D formátov .dwg, .dxf
Stiahnuť ZADARMO
Solid Edge – pre učiteľov
 • určený na prácu v lekciách
 • licencia bez expirácie
Stiahnuť
Solid Edge – pre študentov
 • obsahuje rovnakú funkčnosť ako komerčné verzie používanie v priemysle
 • licencia platná 1rok (je možné ju po registrácii predĺžiť na ďalšie obdobie)
Stiahnuť
Mesačný prenájom Solid Edge

Solid Edge je portfólio cenovo dostupných a ľahko použiteľných softvérových nástrojov, ktoré sa zaoberajú všetkými aspektmi vývojového procesu produktu – 3D dizajn, simulácia, výroba, dizajnový manažment a ďalšie. Solid Edge kombinuje rýchlosť a jednoduchosť priameho modelovania s flexibilitou a ovládaním parametrického dizajnu – je to možné so synchrónnou technológiou.

Prenajmite si Solid Edge ako mesačné alebo ročné predplatné online, už od 66 €.

Mesačný prenájom licencie

Benefity

ktoré môžete získať používaním riešenia Solid Edge

Skrátenie času vývoja výrobku

40%

Úspora času pri výkresovej dokumentácii

60%

Zlepšená komunikácia so zákazníkom

50%

Zníženie výskytu kolízií

93%

Solid Edge sa stal neoddeliteľnou súčasťou pri riešení zložitých konštrukcií na našich projektoch.

Ing. Michal GondaINGSTEEL, spol. s r.o.

Solid Edge je našim kľúčovým CAD systémom pri návrhu nových výrobkov na globálnej úrovni

Róbert TabakManažér mechanického designu Bel Power Solutions & Protection