Skip to main content

...aby Vaše zákazky tiekli plynulo

Viete že vo firmách dnes...

len 35% času predstavujú práce s pridanou hodnotou.

až 87% problémov je vyriešených „hasením“ vzniknutého problému a nie predchádzaním mu do budúcnosti.

najčastejším problémom je neplnenie termínov.

toto je

Milan

Milan riadi projekty na výrobu jednoúčelových zariadení a strojov. Do jeho tímu patria konštruktéri, technológovia, plánovači výroby, nákupca a výrobný manažér.
Osobnou ambíciou Milana je zabezpečiť termínové plnenie zákaziek, ale aj vytvoriť časový priestor pre svojich kolegov na riešenie vývojárskych úloh.

toto je

Ondro

Ondro pracuje ako vedúci výroby vo firme s bežnou opakovanou strojárskou výrobou.
Ondro väčšinu svojho času trávi získavaním informácií potrebných pre plánovanie výroby. Rád by sa ale venoval inováciám vo výrobe.

Milan skontroloval v systéme reakcie na požiadavky na zmenu konštrukčného riešenia linky od zákazníka, výrobcu komponentov pre automobilový priemysel. V priebehu 4 hodín sa vyjadrili k tomu konštruktéri, technológovia, výroba i logisti. Všetky reakcie a návrhy boli spracované prehľadne a dokonca si ich aj vzájomne odsúhlasili.

Na základe toho Milan posiela zákazníkovi oznámenie o navýšení ceny.

Bol neskorý večer a Ondro sediac za stolom plných papierov a výkresov sa pripravuje na zajtrajšie stretnutie u zákazníka.  V poslednej dodávke zabudli jeho kolegovia zapracovať jednu z požadovaných zmien. Dnes už ani nevie zistiť, kde sa to stalo a kto to spôsobil. Dospel k záveru, že má len dve možnosti buď dať výraznú zľavu alebo sa to budú musieť prerobiť podľa požiadavky zákazníka.

Šéf TPV prišiel za Milanom. „O dva týždne budeme mať pravdepodobne toľko zákaziek, že ich kapacitne na TPV nezvládneme.“ Milan mu odpovedá: „Dobre, spustíme štandardný proces „Potenciálna preťaženosť“ a uvidíme akú nájdeme odpoveď. Poďme na to.“

Šéf TPV prišiel za Ondrom. „Na TPV máme toľko zákaziek, že už teraz meškáme a výroba čaká a ďalej to kapacitne nezvládneme.“ Ondro dpovedá:“Požiadaj svojich ľudí  nech robia ešte viac nadčasov. Kde ti zoberiem teraz ďalších ľudí?“

Výrobná porada trvala necelých 20 minút. Riešil sa výpadok materiálu a tým sa musel posunúť jedna zákazka, ale systém to automaticky preusporiadal tak, že nevznikne žiadny časový sklz v zákazkách.

Po 2,5 hodinách odchádza Ondro z výrobnej porady s tým, že sa tam bude musieť s ďalšími piatimi ľuďmi o dve hodiny vrátiť a nevie dokedy to bude trvať. Ráno im vypadol im jeden zo strojov, dnes večer by mal byť opravený, ale oni nevedia čo ten výpadok urobí so zákazkami. Takže teraz plánovač dostal dve hodiny času, aby urobil odhad dopadov. Potom sa stretnú a budú pokračovať v hľadaní riešenia.

Systém hlási Milanovi, že jedna menšia zákazka aktuálne vykazuje potenciálne ohrozenie splnenia termínu. Zavolal vedúcemu výroby a ten mu obratom oznámil, že vidí rezervu v prípravných časoch a chlapci vo výrobe sú šikovní, dokážu na nich ušetriť a systém im ihneď vydá nové pracovné príkazy. Takže by to mali hravo dobehnúť.

Viac ako hodinu pred koncom zmeny je Ondro vo výrobe. Rieši situáciu. Dve dôležité zákazky boli v značnom sklze. Vytočilo ho, keď videl že niektoré stroje stoja. Dostal odpoveď, že dnes už vyrobili to čo bolo naplánované a nemali pracovné príkazy na ďalšiu prácu. Pritom palety s materiálom stáli pripravené kúsok od nich.

Milan sa minulý týždeň vrátil z Ameriky, kde si od firmy CPx prevzal ocenenie ako stabilný dodávateľ.

Ondro sa háda s kalkulantom, ako má zdôvodniť svojmu rozhodujúcemu zákazníkovi, firme CPx chybu. Vykalkuloval im cenu takmer takého istého výrobku o 93% vyššiu ako tomu bolo presne pred rokom.

Milan odchádza spokojný z pravidelnej mesačnej porady zefektívňovania výroby. Nedávno zavedeným zberom dát z výroby a analýzou dát našli ďalšie úzke miesto. Priemysloví inžinieri mu predložili dve alternatívy riešenia. Produktivita tejto časti výroby by mohla vzrásť aj o 5%.

Veľká porada. Už druhá za posledný týždeň. Finančný riaditeľ nedávno priniesol krivky produktivity a ziskovosti za posledné mesiace. Majú klesajúci trend. Riaditeľ očakáva odpoveď prečo je to tak. Do diskusie sa prihlási Ondro: „Ľudia sú preťažení, unavení a demotivovaní“

Milan dostal hlásenie, že proces znižovania skladových položiek úspešne pokračuje a za posledný polrok znížili sortiment o 4,5%.

Ondro mal pred sebou šéfa TVP a šéfa nákupu. Hádajú sa, kto urobil chybu. Na nový materiál generuje v nákupe požiadavku technológ. Stalo sa. Len urobil preklep v označení materiálu. Nákupca ho podľa toho objednal, aj keď mal v informačnom systéme, v kusovníku uvedený správne označenie materiálu. Zákazka stojí, musí čakať na správny materiál. A ten už dodaný nechce zobrať dodávateľ materiálu späť.

 

a mnoho iných situácií…

Milan bude v lete

tráviť čas s rodinou

Ondro bude v lete

hasiť problémy vo firme

Milan tiež pred časom hasil problémy.

Spolu s jeho tímom sme po krátkej analýze ich procesov spoločne hľadali formou workshopu príležitosti na zlepšenie toku zákazky v ich firme.

Ďakujem za profesionálny prístup a prácu, ktorú ste odviedli. Určite budem rád, ak nám ešte poskytnete cenné rady. Vidím, že oživenie workshopov vo firme sa stretáva s pozitívnym ohlasom, vedúcich zamestnancov.

Ing. Slavomír Pakan, INGMETAL

Chcete aj vy zákazky, ktoré tečú plynulo, lacno a k spokojnosti vašich zákazníkov?

Pomôžeme vám zrealizovať zmenu s merateľnými prínosmi už za 1 mesiac.

Spojili sme naše skúsenosti