Skip to main content

Aby Vaše zákazky tiekli plynulo

Aký postup môžete očakávať:

postup je

  1. Spoznanie procesov, analýza / 2 dni, naša práca
  2. Fáza spracovania výsledkov /2 týždne, naša práca
  3. Práca v tíme = Akčný workshop /1 deň, spoločná práca
  4. Práca na úlohách / 1 mesiac, spoločná práca
  5. Vyhodnotenie projektu / 0,25 dňa, spoločná práca

čo získate

  • Nezávislé posúdenie vašich vybraných procesov a inšpirácie pre zmeny v praxi.
  • Aktivizáciu svojich ľudí pre zmenu.
  • Okruh konkrétnych nápadov pre váš ďalší rozvoj.
  • Zrealizovanú jednu skutočnú zmenu s merateľnými prínosmi – a to už za 1 mesiac.

Cena spolupráce je
2 990 € bez DPH.

buď mi zavolajte

Marek Mičunda
0903 515 442

alebo napíšte