Skip to main content

NX CAD

Modeling

Modul NX Modeling v sebe spája tri rôzne prístupy k tvorbe modelov. Je to klasické parametrické modelovanie (tzv. Feature-based), priama editácia geometrie bez potreby histórie (synchronous technology) a tvorba tvarovo zložitých modelov (freeform modelling). Užívateľ sa nemusí prepínať medzi rôznymi modulmi, podľa toho čo presne potrebuje v danej chvíli robiť. V jednom module sú dostupné a vzájomne kombinovateľné nástroje pre všetky tri spôsoby. To umožňuje pristupovať k tvorbe geometrie veľmi flexibilne a dáva to užívateľovi ohromné možnosti robiť modely veľmi efektívnym spôsobom.

Mold Wizard

Návrh foriem patrí medzi najzložitejšie odvetvia strojárenskej výroby. NX poskytuje jeden z najlepších nástrojov dostupných na trhu na návrh foriem. Modul poksytuje komplexnú sadu nástrojov, ktorými vytvoríte formu od počiatočnej analýzy odformovateľnosti a návrhu smeru vyťahovania z formy, cez návrh deliacej roviny a zaslepenia otvorov až po osadenie vytvorených vložiek do rámu formy. Modul obsahuje zabudovaný katalóg rámov a komponentov od množstva dodávateľov. Katalóg je pritom možné jednoducho upravovať, či pridávať vlastné komponenty.
Samozrejmosťou je „bezošvé“ napojenie na CAM systém, v ktorom vytvoríte NC program pre vyrobenie formy. Bezošvé prepojenie zabezpečí plnú asociativitu medzi modelom a NX programom, takže zmena modelu vyvolá zmenu programu.

Electrode Design

Electrode Desing je modul, v ktorom niekoľkými jednoduchými a intuitívnymi nástrojmi vytvoríte aj veľmi zložité elektroódy. Po vytvorení negatívneho tvaru obrábanej dutiny nastavíte kompnezáciu pre vyiskrovanie a planétovanie a systém ju automaticky zmenší.
Vytvorené elektródy je možné skontrolovat vstavaným nástrojom, či nezasahujú do obrobku a či obsahujú dostatočnú vyiskrovaciu medzeru, či prídavok pre planétovanie.
Modul obsahuje vstavané šablóny pre tvorbu výkresov osadenia elektród. Pre väčšie podniky bude tiež zaujímavá podpora tímovej práce tvorby elektród.

Samozrejmosťou je katalóg držiakov a úpiniek, ktoré je možné upravovať a dopĺňať o vlastné diely.

Sheetmetal
Mechatronics Concept Designer

Modul Mechatronics Concept Designer predstavuje komplexné riešenie, ktoré v sebe spája mnohé odbory, ako napríklad strojárenstvo, elektrotechnika, elektronika a automatizácia. Týmto nástrojom si v 3D prostredí navrhnete funkčnosť vášho výrobku, a ako má reagovať na vonkajšie vstupy (napríklad vstup zo senzorov). Prostredie simuluje reálne svet, vrátane gravitácie a fyzického kontaktu telies.

Progressive Die Wizard

Modul Progressive Die Wizard je určený na návrh postupových strižných aj lisovacích nástrojov. Pri tvorbe tejto aplikácie sa vývojári o dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a modul tak zahŕňa v sebe overené postupy pre návrh týchto nástrojov.
Pokrýva celý proces tvorby nástrojov, od tvorby rozvinu zložitých tvarov, cez návrh layoutu, návrh operácií jednotlivých krokov strihani a lisovania, až po vytvorenie kompletného nástroja aj s výkresovou dokumentáciou.

Freeform

NX sa stáva stále rozšírenejším systémom používaným pri tvorbe dizajnu nových výrobkov. Ponúka totiž veľmi pokročilé nástroje na tvorbu zložitých plôch, tvarov a svojím užívateľským rozhraním sa stáva stále dostupnejším aj pre menej skúsených užívateľov v tejto oblasti. Veľkou prednosťou je, že tvorba objemových modelov a plôch sa robí v jednom prostredí. Nie je nutné spúšťať ďalšie moduly, a užívateľ má tak skutočne veľkú voľnosť v tom, ako bude svoj model tvoriť.

Sheetmetal

Modul pre tvorbu plechových súčiastok je navrhnutý tak, aby sa práca s ním čo najviac podobala skutočnej technológii tvorby plechových dielcov. Tak je zabezpečené, že návrh urobený s týmto modulom je aj vyrobiteľný, a zároveň je jeho ovládanie veľmi intuitívne. Používateľovi umožňuje definovať tvar súčiastky priamo v grafickom okne s minimálnou potrebou nastavovania parametrov v dialógových oknách.
Mnohé úpravy pritom môže urobiť automaticky, ako napríklad zaoblenia či zrazenia ostrých rohov.
Samozrejmosťou sú rozviny plechových dielcov, ktoré je dokonca možné robiť aj na súčiastkach importovaných z iných systémov.

HD3D

HD3D je ďalšou prelomovou technológiou, ktorú prináša Siemens v produktoch NX aj Teamcenter. Umožňuje veľmi prehľadne zobrazovať množstvo informácií o produkte priamo na 3D modeli. Získate tak okamžitý prehľad o tom, v akom stave je vývoj vášho produktu, indentifikovať zmeny, zistiť zodpovednú osobu, ktoré diely už boli schválené, a ktoré sú ešte vo vývoji, pre ktoré už máte pripravený NC program….
Technológia je implementovaná aj v nástroji pre kontrolu kvality a dodržiavania firemných štandardov – Check Mate. Systém veľmi prehľadne zobrazí, ktoré štandardy, a na ktorej geometrii neboli dodržané.
V spojení so systémom Teamcenter získavajú aj riadiaci pracovníci okamžitý prehľad o stave vývoja produktu.

Routing Electrical a Mechanical

NX obsahuje plne integrované riešenie pre 3D návrh trás elektrických vedení. Aplikácia umožňuje integráciu s množstvom špecializovaných systémov pre návrh elektrických obvodov. Na základe motážnych postupov z týchto systémov, dokáže vytvoriť 3D model so zapojením káblových zväzkov. Kontroluje tiež minimálne povolené rádiusy káblov a drótov a zapojenie urobí tak, aby boli dodržané.
Výstupom môže byť shéma zapojenia el. zariadení, montážny postup s dĺžkami káblov, rozpis prepojenia rozvodníc a konektorov, alebo kusovník.

Benefity

ktoré môžete získať používaním riešenia NX

Zrýchlenie TPV vďaka integrovanému CAD/CAM riešeniu

50%

Zníženie počtu prototypov vďaka pokročilým kinematickým a CAE analýzam

80%

Odstránenie kolízií v zostavách vďaka pokročilým analýzam kolízií

93%

Zrýchlenie úprav neparametrických modelov

76%

Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi.

Ing. Bohuš BaranovičEmerson Branson a.s.

S NX sa nám podarilo znížiť kolízie jednotlivých dielov zostavy na 0,1 %

Ing. Pavel PavelkaIngmetal

Integráciou CAD a CAM do jedného balíka sme ušetrili čas a kapacitu pracovníkov o 30%

HTP Slovakia Vráble