Skip to main content

Virtual Commissioning

Skráťte čas vývoja jednoúčelových strojov s pomocou MCD

Mechatronic Concept Designer (MCD)

MCD je riešenie, ktoré umožňuje spojiť elektro konštrukciu, softvér a mechanickú konštrukciu v jedinom systéme, a overiť tak funkčnosť navrhnutého stroja ešte pred jeho fyzickým postavením.
V úvodných fázach projektu je možné pomocou tohto riešenia vytvoriť koncept, na ktorom sa pripraví logika chovania celého zariadenia, a umožní tak vyjasniť si detaily s vašim zákazníkom ešte skôr ako začnete pracovať na mechanickej konštrukcii.

V neskorších fázach je možné využiť tento koncept na tvorbu finálneho návrhu pre všetky tri profesie. Detailná mechanická konštrukcia postupne nahrádza zjednodušenú geometriu, ktorá bola použitá pri tvorbe konceptu. Elektro konštrukcia dostane zo simulácií presnejšie informácie pre návrh potrebných elektrokomponentov, a programátori môžu napojiť svoj program na virtuálny model a overiť tak jeho funkčnosť.

V konečnej fáze, keď ukončili svoju prácu všetky tri profesie, sa ich výsledky spoja v jednom spoločnom riešení a overí sa funkčnosť na virtuálnom modeli. Odlaďovanie fyzického stroja je tak výrazne rýchlejšie, a množstvo potenciálnych problémov sa odhalí v skorších fázach projektu, kedy je ich náprava najlacnejšia. Simulácia pritom dokáže počítať s reálnymi hmotnosťami, vzájomným trením či pružnosťou, a teda sa približuje reálnemu svetu.

Benefity

ktoré môžete získať používaním riešenia NX

Zrýchlenie TPV vďaka integrovanému CAD/CAM riešeniu

50%

Zníženie počtu prototypov vďaka pokročilým kinematickým a CAE analýzam

80%

Odstránenie kolízií v zostavách vďaka pokročilým analýzam kolízií

93%

Zrýchlenie úprav neparametrických modelov

76%

Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi.

Ing. Bohuš BaranovičEmerson Branson a.s.

S NX sa nám podarilo znížiť kolízie jednotlivých dielov zostavy na 0,1 %

Ing. Pavel PavelkaIngmetal

Integráciou CAD a CAM do jedného balíka sme ušetrili čas a kapacitu pracovníkov o 30%

HTP Slovakia Vráble