Skip to main content

Zvyšujeme výkonnosť konštrukčného tímu
v programe CATIA V5

Často sa vo vašich konštrukčných oddeleniach stretávame s prekážkami. Poznáte ich aj vy?

  • ako zastúpiť kolegu konštruktéra – každý konštruktér má svoje vlastné postupy
  • ako zrýchliť prácu v CATIA – vhodné funkčnosti a možnosti softvéru
  • vytváranie modelov odznova – pri ťažko upraviteľných modeloch
  • zdĺhavá práca s veľkými súbormi
  • nevyužívanie knižníc a modelov, ktoré by sa dali využiť
  • dvojitá práca, o ktorej sa často nevie

Riešením je takmer vždy jednotný postup konštruovania.

Konzultačným spôsobom zanalyzujeme situáciu v práci s CATIA vo vašej spoločnosti. Pokiaľ nájdeme príležitosti na zlepšenie, navrhneme postup riešenia, a po odsúhlasení ho zavedieme. Vytvoríme pre vás základ metodiky konštruovania, nasmerujeme vašich konštruktérov osvojiť si ju, a využívať ju v denno-dennej praxi.

Prečo by sme to mali byť práve my?

Máme tím odborníkov, vedený vývojárom Richardom Harisom, ktorý intenzívne pracuje v softvéri CATIA už viac ako 15 rokov. Využite skúsenosti nášho tímu, dlhoročnú prax, detailný a analytický prístup k problémom a možnostiam, a zostavte spolu s nami takú metodiku, ktorá odstráni všetky prekážky v práci vášho konštrukčného tímu.

Ako pracujeme

1

Bezplatne zanalyzujeme váš konštrukčný model

Zašlite nám model vo formáte CATProduct.
2

Porozprávame sa o možnostiach pre vás

Na krátkom mítingu poukážeme na slabé miesta vášho modelu a ukážeme vám možnosti, ako by to šlo efektívnejšie. Zistíme váš aktuálny stav a tiež možnosti, ako vám dokážeme pomôcť.
3

Pripravíme vám cenovú ponuku na odstránenie problémov a plytvaní

Vy sa rozhodnete, či budete v odstraňovaní problémov pokračovať ďalej.
4

Začneme s analýzou oddelenia konštrukcie

s vašimi konštruktérmi aj vedúcimi pracovníkmi.
5

Spolu začneme odstraňovať plytvanie

Výsledok našej spolupráce

je dosiahnuť úsporu v plytvaní na konštrukcii, a zvýšiť výkonnosť vášho konštrukčného tímu minimálne o 10%.

CHCEM POSLAŤ MODEL NA BEZPLATNÚ ANALÝZU

Nechajte nám Váš kontakt a dohodneme si formu na bezpečný prenos Vášho modelu.

    Ozveme sa Vám čoskoro.