Skip to main content

„Myslím si, že v priemyselných podnikoch na Slovensku je doposiaľ neobjavený neuveriteľne obrovský potenciál kreativity a inovačných schopností zamestnancov. A toto je potrebné podporovať a rozvíjať v oveľa väčšej miere než doteraz.“