Skip to main content

Digitalizáciou získavajú zákazníci

„Digitalizáciou získavajú zákazníci úplne nové možnosti, ako definovať svoje požiadavky na nové linky a zariadenia. Zvyšovanie efektivity, úspora času a nákladov je v tomto prípade braná ako samozrejmosť.“