Skip to main content

Overenie investícií a zmien vo výrobe

Plánujete technologickú investíciu?
Každá investícia je spojená s určitým rizikom.
My tieto riziká eliminujeme.

TEST BEFORE INVEST!

Máte optimalizované a detailne overené fungovanie procesu, ktorý bude zabezpečovať vaša investícia?

Máte detailne pripravené zadanie pre dodávateľa?

Máte detailne overené priestorové obmedzenia, do ktorých bude investícia umiestnená?

Máte overené ergonomické požiadavky na technologické zariadenia?

Viete čo sa stane ak bude dodávka tejto technologickej investície meškať?

Využite našu službu

OVERENIE INVESTÍCIÍ VOPRED

 

Dokážete predísť mnohým problémom počas dodávky technologickej investície, pri jej uvedení do prevádzky a dokonca i pri bežnom používaní.

OVERTE SI SVOJU INVESTÍCIU S NAMI

PRAVIDLO DESAŤNÁSOBKU

ukazuje náklady na odstránenie chyby v hodnotovom reťazci. Čím skôr je chyba odhalená, tým skôr sú náklady na jej odstránenie nižšie.

AKO SLUŽBA FUNGUJE

1

Základné zadanie

vy nám na základe našich podkladov pripravíte základné zadanie fungovania a priestorového usporiadania zariadenia
2

Hrubý návrh

my na základe vašich podkladov spracujeme hrubý virtuálny model
3

Detaily

sa dokončujú v úzkej spolupráci nás s jednotlivými špecialistami vo vašom podniku, zodpovednými za predmetnú časť
4

Odovzdáme vám virtuálny model

ktorý sme pripravení počas doby trvania celého projektu aktualizovať
5

Zabezpečíme scan

v prípade náročnejších priestorových požiadaviek v rámci existujúcich hál vám zabezpečíme ich scanovanie a umiestnime virtuálny model do scanu vašich priestorov

VÝHODY PRE VÁS

Významne eliminujete riziká a odstránite množstvo problémov, akými sú najmä dodatočné úpravy zariadenia, spustenie prevádzky zariadenia načas, či zníženie nákladov.

Nepotrebujete nakúpiť špecializovaný softvér na vytváranie virtuálneho modelu, nemuste mať špecialistu vyškoleného na tento softvér.

Dostanete virtuálny model a prostredie, v ktorom si ho zobrazíte. Model následne poskytnete aj svojmu dodávateľovi.

PRINESIE VÁM TO

Rýchlu identifikáciu problémov

Zvýšenie komunikačnej úrovne pri riešení zložitých úloh

Možnosť vyhodnocovať a porovnávať viac variant

Ušetrenie finančných prostriedkov

Zavedenie zberu a vyhodnocovania dát za relatívne nízke náklady

Vyššiu informovanosť a zdieľanie dát cez videokonferencie

PRE VAŠU PREDSTAVU

Náklady a úspory

Podľa našich skúseností vám naša služba ušetrí v priemere 3% nákladov na realizáciu projetku.

Služba je navrhnutá tak, aby ju bolo možné implementovať v priebehu niekoľkých dní.

Overte si svoj investičný zámer s nami!

Prihlásený projekt získava
zľavovú poukážku vo výške 1500,- €

(bežný projekt trvá 6-7 človekodní)

OZVITE SA NÁM

Zavolajte nám

a konzultujte s nami možnosti využitia služby vo vašej firme

Ing. Oskár Bomba
+421 903 432 035

 

Ing. Andrej Halmo
+421 903 691 785