Skip to main content

Majte plný prehľad o vyťaženosti vašich výrobných kapacít

Viete ako sú vaše stroje vyťažené?
Koľko majú prestojov?
Koľko skutočne pracujú a koľko bežia naprázdno?

manažment každého výrobného podniku potrebuje
DETAILNÝ PREHĽAD O VYŤAŽENOSTI
svojich výrobných zariadení

Väčšina z priemyselných podnikov však nevie zo všetkých strojov získať potrebné informácie. Bránia im dve základné prekážky:

  • zber dát – mnohé stroje, najmä tie staršie nemajú na to výbavu
  • prenos dát – vybudovať Lan/Ethernet siete vo výrobe ku každému stroju je pomerne nákladné a zdĺhavé

PONÚKAME VÁM RIEŠENIE

ktoré hravo prekoná tieto dve prekážky a poskytne vám plný prehľad. Jedná sa o overené riešenie. Rýchlo dodateľné. Cenovo veľmi výhodné. Je tvorené:

ZBEROM DÁT

ktorý je možný z ľubovoľného stroja – do zbernice stroja sa pripoja bezdrôtové tzv. IoT senzory – sledujú sa štyri nasledujúce stavy:

  • Stroj je vypnutý
  • Stroj je zapnutý a čaká (stand by)
  • Stroj pracuje
  • Stroj je v poruche

PRENOSOM DÁT

do podnikovej Lan/Ethernet siete – IoT senzory prenášajú informáciu prostredníctvom rádiovej siete napojenej na podnikovú sieť

VYHODNOCOVANÍM DÁT

zapísané stavy sa budú automaticky vyhodnocovať formou vizualizácie a reportov v špecializovanej aplikácii SIDAS OEE. Výstupy obsahujú:

  • Aktuálny stav monitorovaných zariadení (vizualizácia)
  • Reporty – pohľad do minulosti (Typy prestojov za zvolené obdobie, Dostupnosť za zvolené obdobie, Celková vyťaženosť za zvolené obdobie + ak bude k dispozícii informácia o zmätkoch a počte vyrobených kusov, tak i výpočet OEE)

OPCIA 1

Možnosť vytvorenia alarmov a akcií (automatické zaslanie e-mailu, SMS, …)

OPCIA 2

Vybrané dáta je možné zo systému SIDAS OEE server ďalej prepájať s ostatnými subsystémami podniku, akými sú ERP, MES, WMS systémami, čím sa zásadne zvyšuje využitie podnikových dát, a hlavne sa dokáže významne zdvihnúť využitie výrobných zdrojov a zlepšiť riadenie v podniku.

PRINESIE VÁM TO

Prehľad o vyťaženosti všetkých strojov bez ohľadu na vek

Zavedenie zberu a vyhodnocovania dát za relatívne nízke náklady

Pohľad čo sa deje aktuálne + čo sa stalo v minulosti

Pomerne krátku implementáciu (rádovo v týždňoch)

Možnosť využiť zozbierané dáta aj v ostatných podnikových systémoch

Rýchlu návratnosť investície (rádovo mesiace)

PRE VAŠU PREDSTAVU

Pozrite si záznam z online stretnutia

kde sme sa rozprávali aj o tom, ako odhaliť reálnu vyťaženosť vašich výrobných zariadení.

Odhaľte príležitosť zvýšiť svoju produktivitu, znížiť náklady, zvýšiť ziskovosť, obmedziť investície do nákupu nových zariadení.

Stiahnuť záznam

Zavolajte nám

a konzultujte s nami možnosti zavedenia tohto riešenia.

+421 903 432 036