INOVAČNÉ WORKSHOPY A TRÉNINGY

špeciálne pre vašu firmu

Pripravili sme pre vás sadu 6 inovačných workshopov a tréningov, ktoré vám netradičnou formou pomôžu zvýšiť vašu konkurencieschopnosť.

SÉRIA INOVAČNÝCH WORKSHOPOV A TRÉNINGOV
na témy:

Ako vybudovať inovačný manažment v priemyselnom podniku

 • oboznámite sa  s novým inovačným modelom riadenia inovácií v podniku,
 • budeme diskutovať o jednotlivých častiach biznis modelu a ich praktickej implementácii,
 • nájdeme bariéry a problémy, ktoré bránia inovovaniu v podniku,
 • preskúmame možnosti spolupráce s inými priemyselnými podnikmi,
 • podelíte sa o osobné skúsenosti z oblasti inovačného manažmentu.

Hlavný cieľ inovačného workshopu je:

 • prostredníctvom vzájomnej otvorenej diskusie vytvoríme štruktúru modelu inovačného manažmentu pre vaše podmienky,
 • vytvoriť postupy, ako začať alebo rozvíjať komplexný inovačný manažment pre strategický rast podniku a zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Ako objaviť príležitosti pre nové typy inovácií v priemyselnom podniku

 • objavíte priestor pre príležitosti prostredníctvom troch typov platforiem rastu podniku,
 • nájdete dôvody a problematické situácie prečo hľadať nové príležitosti,
 • identifikujete nové zákaznícke hodnoty a priority, zákaznícke požiadavky,
 • vygenerujete prvé nápady pre nové príležitosti,
 • prediskutujeme možnosti praktickej aplikácie nových príležitostí

Hlavný cieľ inovačného workshopu je:

 • vygenerovať sadu príležitostí pre nové typy inovácií,
 • vytvoriť detailnejši popis týchto nových príležitostí a navrnúť ako ich transformovať do reálnych inovácií smerujúcich k zákazníkom

Vyskúšajte netradičné inovačné metódy a techniky

 • budete súčasťou testovania vybraných inovačných metód a techník,
 • prispejete svojimi vstupmi do procesu adaptácie a vylepšovania inovačných metód a techník pre svoje vlastné podnikové podmienky,
 • budete navzájom diskutovať a zdieľať svoje skúsenosti zo svojho podniku z využívania a fungovania vašich metód a techník,
 • možno spoločne vymyslíme novú inovačnú metódu pre vlastné podmienky.

Hlavný cieľ inovačného tréningu je:

 • overiť a odskúšať fungovanie vybraných inovačných metód a techník,
 • nájsť praktické využitie netradičných metód a techník vo svojom podniku.

Ako identifikovať nové problémy a potreby zákazníkov

 • oboznámite sa s hlavnými charakteristikami Customer-centric prístupu, ktoré bude možné aplikovať do taktík a prepojenia so zákazníkmi,
 • nájdeme najlepšie cesty a spôsoby identifikácie problémov, nových hodnôt a priorít súčasných zákazníkov,
 • budeme diskutovať o rôznych segmentoch zákazníkov a ich charakteristikách,
 • navrhneme postupy zlepšenia zákazníckej skúsenosti a komunikácie
 • budeme skúmať možnosti uplatnenia Lean Startup metódy vo svojich procesoch.

Hlavný cieľ inovačného workshopu je:

 • objaviť nové inšpirácie, pohľady a spôsoby na problematiku vývoja, získavania a starostlivosti o zákzaníkov i nezákazníkov,
 • navrhnúť jednoduché postupy uplatnenia vybraných prvkov pre vlastné podmienky v podniku.

Ako rozvíjať inžiniersku kreativitu pre biznis inovácie v priemyselných podnikoch

 • budeme hľadať možnosti zvyšovania úrovne osobnej inžinierskej kreativity,
 • využijeme vybrané zaujímavé špeciálne metódy a techniky pre kreatívne zručnosti,
 • zistíme výhody práce v kreatívnych tímoch,
 • budeme diskutovať o osobných skúsenostiach s kreativitou na pracovisku a jej ďalšieho rozvoja.

Hlavný cieľ inovačného tréningu je:

 • skúmať osobnú úroveň kreativity a čo sa dá s tým ďalej urobiť,
 • vytvoriť „niečo“ kreatívne rukami inžiniera, manažéra…
 • nájsť širšie možnosti uplatnenia kreativity v praxi.

Ako rozvíjať inovačné zručnosti manažérov pre rast inovačnej výkonnosti

 • prostredníctvom zaujímavých úloh spoznáme jednotlivé osobné zručnosti,
 • budeme hľadať príležitosti pre ich praktické uplatnenie na svojich pracoviskách,
 • budeme diskutovať o svojich osobných inovačných zručnostiach,
 • spoznáme nový rozšírený priestor svojich možností,
 • overíme si vplyv zručností na kvalitu výstupov jednotlivcov a celého tímu.

Hlavný cieľ inovačného tréningu je:

 • identifikovať kľúčové inovačné zručnosti jednotlivca,
 • identifikovať priestor využitia inovačných zručností v každodenných aktivitách.

AKO INOVAČNÉ WORKSHOPY A TRÉNINGY PREBIEHAJÚ?

Inovačný workshop/tréning  je určený pre:

 • top manažérov, vedúcich manažérov podniku, riadiacich pracovníkov
 • šéfov rôznych oddelení v podniku
 • R&D a inovačných lídrov a manažérov

Trvanie a miesto, kapacita:

 • workshop/tréning bude špeciálne vytvorený pre vašu firmu
 • každý workshop/tréning trvá 1/2 dňa (2,5 – 3 hod.), ktorý bude prebiehať vo vaše firme, poprípade na vami zvolenom mieste
 • počet účastníkov odporúčame 6–12

Forma inovačného workshopu/tréningu:

 • moderovaná diskusia
 • netradičný prístup
 • prezentácie
 • inovačné aktivity (metódy a techniky)

Cena:

 • cena jedného workshopu/tréningu je 832,50 € bez DPH/firma
 • prihláste sa minimálne na 4 témy, a získajte zľavu 20 % na všetky workshopy/tréningy
 • v cene je aj krátky inovačný screening pred workshopom/tréningom

ČO VÁM WORKSHOPY A TRÉNINGY PRINESÚ?

Objavíte nové príležitosti pre vaše biznis aktivity.

Lepšie využijete inovačný potenciál vašej firmy a využijete talenty vašich ľudí v čase rýchlych zmien a neistoty.

Vytvoríte nový priestor pre vaše fungovanie prostredníctvom kvalitnejších inovačných výstupov.

Stanete sa hodnotným inovatívnym prvkom pre vašu firmu.

A ešte niečo. Každá firma, ktorá si objedná naše inovačné workshopy/tréningy získa od nás 30 cm oranžový model  automobilu Tatra 148.

O KTORÉ WORKSHOPY/TRÉNINGY MÁTE ZÁUJEM?


  Ako vybudovať inovačný manažment v priemyselnom podnikuAko objaviť príležitosti pre nové typy inovácií v priemyselnom podnikuVyskúšajte netradičné inovačné metódy a technikyAko identifikovať nové problémy a potreby zákazníkovAko rozvíjať inžiniersku kreativitu pre biznis inovácie v priemyselných podnikochAko rozvíjať inovačné zručnosti manažérov pre rast inovačnej výkonnosti

  Budeme vás kontaktovať.

  Zvýšte svoju konkurencieschopnosť, lepšie sa prispôsobujte novým situáciám a zmenám!
  Postupne sa zvýši vaša inovačná výkonnosť a zvýšite dynamiku svojich aktivít.

  INŠPIRUJTE SA inovačnými príbehmi