Industry 4.0 – poradenstvo pre manažment

Industry 4.0 je prirodzená evolúcia, ktorá využíva súčasné technológie ako nástroj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov.

Jedná sa o dlhodobú a strategickú firemnú zmenu, ktorú nemôže dodať žiaden externý dodávateľ. Musí to byť zmena riadená najvyšším vedením podniku. Svojím rozsahom však táto zmena prekonáva aj možnosti bežného podniku. Pre dosiahnutie očakávaných výsledkov je preto optimálnym riešením spojenie silného interného tímu podniku s našim tímom.

Náš prístup je pomerne jednoduchý:

1

Zapojiť aktívnych optimistov

na začiatku je dobré vytvoriť tím z pracovníkov, ktorí chcú zmeny, sú aktívni, lojálni a sú pripravení prijímať nové informácie a používať nové postupy. Tento tím by mal byť nositeľom úvodných zmien Industry 4.0 v podniku.
2

Premýšľať vo veľkom

konečným cieľom je realizovaná dlhodobá stratégia, ktorá vytvorí predpoklady pre úspešný rozvoj podniku. Našim cieľom nie je demonštrovať technológie, ale stanoviť postup ako prekonať medzeru od súčasného do budúceho očakávaného stavu. Napríklad, ako pridať hodnotu, ktorú ocení zákazník, ako permanentne odhaľovať plytvanie, ako zvýšiť flexibilitu pri klesajúcej opakovanosti a pod.
3

Začať v malom

zámerom je nazbierať skúsenosti a vytvoriť atmosféru dôvery vo vnútri firmy. Preto začíname vždy s jednoduchšími projektami, ktoré rýchlo prinesú pozitívne výsledky, skúsenosti a poznatky.
4

Kontinuálne implementovať

implementácia stratégie by mala byť intenzívna a mala by sa rozširovať do všetkých oblastí firmy. Vychádza zo získaných skúseností a postupy sú permanentne vylepšované.
Viac inormácií o Industry 4.0