Skip to main content

R&D lídri
Slovenska

Vytvárame priestor pre kooperáciu R&D lídrov, inovačných manažérov a odborníkov v oblasti výskumu a vývoja, ktorí majú ambíciu ovplyvňovať inovačnú budúcnosť Slovenska

Máme vášeň pre R&D

Iniciatíva R&D Lídri Slovenska

VYTVÁRA PRIESTOR PRE

Rozmanitú inšpiráciu a napredovanie

Nové typy spolupráce

Neformálne zdieľanie skúseností

Prečo táto aktivita?

Lebo chceme ovplyvňovať inovačnú budúcnosť Slovenska. Chceme, aby sa Slovensko posúvalo, aby využívalo svoj inovačný a kreatívny potenciál, aby sme sa jedni od druhých učili, aby sme viac spolupracovali, aby inžinieri z priemyslu ukázali, že výskum, vývoj a inovácie sú ich vášňou.

Čo to prinesie?

Zviditeľnení priemyselný výskum a vývoj na Slovensku a jeho výsledky; zaujme nových mladých inžinierov a prebudí vášeň pre výskum a vývoj, vytvorí nové biznis, ale i neformálne partnerstvá, nové poznatky a skúsenosti. Výskum a vývoj je jedinou cestou, aby Slovensko bolo konkurencieschopné aj v budúcnosti.

R&D komunita pre rozvoj inovačného potenciálu a inovačnej kultúry v podnikoch

Ako to robíme?

Fórum R&D lídrov

2-dňové prestížne podujatie, ktoré prináša odborné znalosti, priestor a čas pre zdieľanie skúseností z výskumu a vývoja v priemyselných podnikoch, ale i štipku humoru a zážitkov.

R&D centrá

Budovanie neobyčajnej siete a osobných prepojení R&D lídrov a manažérov na Slovensku. Sieť prináša možnosti pre nové typy spolupráce, ale i mnoho inšpirácií pre inovácie a rozvoj.

Inovujte o 106

Program inžinierskeho rozvoja s názvom Inovujte o 106 zameraný na rozvoj inovačného myslenia, tvorivých schopností a inovačných zručností inžinierskych tímov.

Inšpiratívne osobnosti v R&D

Zaujímavé profily lídrov v R&D centrách, ich nadšenie, zvedavosť, inšpirácia, rozvoj, nápady, ale i zmysel tejto práce a omnoho viac o živote R&D lídra.

Príbehy R&D centier

Príbehy a život v R&D centrách na Slovensku, úspechy, ale i ponaučenia z nevydarených vecí, zmeny, ale i to čo funguje; jednoducho príbehy vášne pre R&D.

Prieskum R&D v priemysle

Prieskum o tom, ako sa vyvíja výskum a vývoj v priemyselných podnikoch na Slovensku, v strojárskom, automotive, ale i príbuzných sektoroch.

Máme za sebou

2024

R&D Fórum - máj 2024: ... Zapíšte si do kalendára

2023

R&D Fórum 2023: Najväčšou devízou sú pre R&D centrá ľudia

2022

R&D Fórum - máj 2022: Ako sa zladiť s novým normálom v prostredí priemyselného R&D

2020

R&D Fórum 2020 / online: R&D centrá hľadajú príležitosti pre výrobu po kríze

2019

R&D Fórum máj 2019: Keď to nejde zhora, musí to ísť zdola
Súťaž: Ako ošúpať banán inak ako ručne
R&D Fórum december 2019: Ako vytvárať kamarátstva s univerzitami
Súťaž: Ako ošúpať banán inak ako ručne 2

Myslíte si

„Riešime tie isté témy, tie isté problémy. Želám si, aby sa tieto stretnutia organizovali aj do budúcna. Je to jedna zo skvelých možností, ktorá pomáha nášmu vzájomnému prepojeniu. Nevnímajme sa ako konkurencia, ale nájdime spôsob ako si pomáhať ako partneri.“

Martina ĎurkováBSH Drives and Pumps

„Chýbajúce hodnoty v slovenskej spoločnosti odráža aj fakt, že podľa prieskumu až 70% Slovenska neverí nikomu. Ťažko je v tejto klíme niečo dobré postaviť, budovať. Vysokú dôveru však požívajú zamestnávatelia, a najvyššiu slovenskí zamestnávatelia. A dnes majú silu urobiť zásadnú zmenu. Je dobré aktívne pracovať s touto témou.“

Lucia PaškováCURADEN Slovakia

"Nie sme len montážnou dielňou, ale vieme dávať produkcii našich podnikov pridanú hodnotu. Samotné Stretnutie R&D lídrov je jedným z nástrojov na budovanie komunity, zdieľanie znalostí a príkladov dobrej praxe."

Martin ĽuptákChemosvit Folie

Čo je nové