Skip to main content

Projektový manažér

Autor: 3. augusta 2023Kariéra

Chcel by si byť projektovým manažérom v spoločnosti, ktorá digitalizáciou posúva priemyselné podniky k svetovej úrovni?

SOVA Group hľadá do tímu SOVA Digital nového kolegu na pozíciu Projektový manažér.
Máme príležitosť pre šikovného projektového manažéra, ktorý bude mať vo svojej zodpovednosti riadenie projektov, ktorý bude organizovať a plánovať priebeh realizácií zverených zákaziek SW riešení.
Hľadáme kolegu, ktorého jeho práca bude napĺňať, bude mať pre ňu potrebné predpoklady, a bude rásť spoločne s nami.
Pozícia si okrem praktických skúseností vyžaduje človeka, ktorý má silné komunikačné a organizačné schopnosti.

Čo Ťa bude u nás čakať a na čom budeš pracovať:

„Jednou vetou – Riadenie a vedenie projektov“

 • koordinovanie a monitorovanie projektových aktivít
 • vedenie projektového tímu
 • kontrolovanie a dodržiavanie harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu
 • analyzovanie a riadenie možných rizík, predvídanie problémov a prekážok
 • proaktívny prístup k riešeniu problémových situácií
 • aktívna komunikácia so zákazníkom
 • koordinácia činnosti viacerých tímov naprieč rôznymi oddeleniami vo firme
 • vytváranie a udržiavanie dokumentácie a záznamov vo firemnom štandarde
 • príprava reportov o stave projektu, analýz a výsledkov projektu pre manažment
 • zodpovednosť za časovú, kvalitatívnu a rozpočtovú časť projektu

Druh pracovného pomeru:

 • plný úväzok na dobu neurčitú
 • termín nástupu: ihneď
 • možné miesta práce: Poprad, Bratislava, Ružomberok, po dohode iné miesto

Ako si Ťa predstavujeme – Aké osobnostné predpoklady, zručnosti očakávame:

 • preukázateľné praktické skúsenosti z riadenia projektov v automotive, v strojárstve
 • znalosť problematiky v priemyselných podnikoch
 • schopnosť viesť, motivovať a stmeliť tím, samostatne rozhodovať, určovať priority
 • logické a analytické myslenie
 • vynikajúce plánovanie a time manažment
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • chuť učiť sa a rásť spolu s nami

Pre pozíciu Projektového manažéra je dôležitým predpokladom vedieť dobre organizovať. To znamená, že základom je presne vedieť, v akej fáze sa projekt nachádza, čo všetko je ešte potrebné s klientom prediskutovať, čo treba dokončiť a samozrejme, kedy má byť projekt hotový. Byť organizovaný je alfou a omegou.

Čo od Teba požadujeme:

 • Vzdelanie: vysokoškolské (technické – strojárstvo, informačné technológie)
 • Prax na pozícii projektového manažéra min. 2 až 3 roky
 • Jazyky: anglický – stredne pokročilý
 • Microsoft Office – pokročilý
 • Certifikácie projektového manažéra – vítané

Mzda:

 • Od 2000€  Finálna výška nástupnej mzdy závisí od Tvojich pracovných skúsenosti a nadobudnutej praxe v odbore

Čo Ti ponúkame my?

Staň sa súčasťou našej spoločnosti, ktorá sa vydala na cestu slobodnej firmy. Občas kľukatej, ale takej, ktorá u zamestnancov podporuje slobodu v práci. Rozvíjame tímovosť a kreativitu.

A tiež:

 • Vzájomnú spoluprácu a záujem o človeka, pretože je u nás na prvom mieste. Vieme, že za úspechom firmy stoja naši ľudia.
 • Podporu v ďalšom vzdelávaní pri zvyšovaní kvalifikácie a osobnom raste, jazykové vzdelávanie (školenia, interné workshopy).
 • Rodinnú atmosféru, ľudský prístup, menší kolektív.
 • Benefity – odmena pri životnom jubileu, odmena v závislosti od odpracovaných rokov, príspevok na svadbu, darček k Mikulášovi pre deti, príspevok na deň detí…

Informácie o výberovom konaní:

Zašli nám životopis, motivačný list alebo krátke video. Čo nasleduje ďalej?

 1. Žiadosť: potom, čo ju obdržíme, spracujeme ju, a posunieme ďalej na osobu zodpovednú za daný výberový proces. Akonáhle budeme mať pre Teba novinku, ozveme sa.
 2. Pozvanie: ak nás Tvoja žiadosť presvedčila, spĺňaš požadované kritériá, ozve sa Ti naša personalistka, a dohodnete si ďalšie kroky alebo stretnutie.
 3. Výberový rozhovor: či už pôjde o individuálny alebo skupinový rozhovor, teraz máme príležitosť navzájom sa spoznať. Tešíme sa na Teba, na Tvoje otázky, a poskytneme Ti prehľad o každodennej práci a Tvojich budúcich pracovných úlohách.
 4. Rozhodnutie: pri výberovom rozhovore si vyjasníme naše očakávania. Zistíme, či sa navzájom k sebe hodíme. O výslednom rozhodnutí Ťa budeme v čo najkratšom čase informovať.

Osobné údaje a dokumenty, ktoré nám poskytneš v súvislosti s výberovým procesom, zhromažďujeme a spracovávame výlučne pre účely výberového procesu a pri prijímaní zamestnancov.

SOVA Digital prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov.
SOVA Digital zhromaždila talentovaných a tvrdo pracujúcich ľudí, ktorí sú jedineční vo svojej schopnosti rýchlo dodať riešenia, zodpovedajúce potrebám a možnostiam zákazníka.

Spoločnosť sa vydala cestou slobodnej firmy, ktorá u zamestnancov podporuje slobodu v práci. Rozvíjame tímovosť a kreativitu.

Cieľom spoločnosti je konať v záujme ľudí a inšpirovať zákazníkov. Spájať ľudí s rôznymi osobnostnými črtami, schopnosťami, znalosťami. Každý má možnosť osobnostne aj odborne rásť.

Prosím vaše CV zasielajte na adresu: jana.gregorova@sova.sk.

Materiály, ktoré nám poskytnete, starostlivo posúdime a spracujeme. Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o danú pozíciu.