Skip to main content

Siemens CAM
TERAZ SO ZĽAVOU 30 až 50%

Limitovaná akcia platí do 31. júna 2023

Komplexné CAM riešenie vám prinesie:

Prepracované pokrytie hlavných obrábacích technológií

ako je 2,5-osé, 3-osé obrábanie, kontinuálne 4 a 5-osé obrábanie, sústruženie, obrábanie robotom, 4-osé rezanie drôtom a 3D tlač...

Integrovanú simuláciu výroby na stroji

pomocou overovania NC kódu (výhody – reálne výrobné časy, odladenie kódu offline, predchádzanie kolíziam)

Automatickú tvorbu CAM programu

pre štandardné diely (diery, kapsy, drážky…) - priradenie obrábacích operácií z vlastnej knižnice

Jednoduchú konverziu

z 3-osích dráh na kontinuálne 5-osé

Pokročilú editáciu dráh obrábania

pre používateľov, ktorí vyžadujú špecifickú dráhu alebo polohu natočenia nástroja pri nájazde do záberu

Synchrónnu technológiu

súčasťou CAM je možnosť vykonávať základné úpravy 3D modelu

Rýchle nasadenie systému

Priamu integráciu s CAD systémami NX a Solid Edge

a tiež so systémom na správu dát - Teamcenter

Online inštruktážne postupy pre začiatočníkov

NX CAM ponúka širokú škálu intuitívnych operácií, nastavení a optimalizácií, kde aj tie najnáročnejšie plochy sa dajú jednoducho vyrobiť. Toto všetko je elegantne podchytené perfektnou vizualizáciou na overenie dráh, čo považujem za jednu z najsilnejšich stránok NX CAM.

Gregor Špano, XIMEA s.r.o.

NX CAM resp. Solid Edge CAM Pro pre programovanie frézovacích centier vnímame ako posun pre produkciu konštrukčne náročnejších dielov, prípadne redukovanie pracovných postupov, ktorým sme zvýšili efektivitu.

Vladimír Rohaľ, KAMAX Tools s.r.o.

Simulácia v NX-CAM nám výrazne pomáha pri výpočte ceny práce obrábanej súčiastky bez toho, aby sme ju museli reálne vyrobiť. Využívame to pri dopyte zákazníkov, aby sme vedeli stanoviť čo najpresnejšie výrobné náklady, od ktorých sa vždy odvíja predajná cena dielu.

Jozef Steinhübl, KNOTT spol. s r.o.

V oblasti CNC programovania úzko spolupracujeme so SOVA Digital od roku 2018. Za dobu používania Solid Edge CAM Pro sme prešli od programovania CNC frézky, CNC horizontálnej vyvrtávačky až po CNC sústruh, kde sa nám výrazne zvýšila produktivita strojov a znížila chybovosť na výrobkoch. CAM systém sa vďaka simulácii stal neoddeliteľnou súčasťou pri tvorbe cenových ponúk opracovaných komponentov.

Marián Sekeľ – LUMASEK s.r.o.

VYŽIADAJTE SI CENU
pre vaše konkrétne riešenie

Možnosť zakúpenia trvalej licencie alebo prenájmu.
Financovanie je možné aj prostredníctvom splátok SOVA alebo leasingu.

Ľubomír Calko
lubomir.calko@sova.sk
0903 294 918

Martin Vešelényi
martin.veselenyi@sova.sk
0901 900 230