Skip to main content

ODSTRAŇUJEME PLYTVANIE

z práce konštrukcie

„Ide po lese chlapík a vidí pilčíka ako s ručnou pílou píli strom. Má ju však tupú a nejde mu to. Chlapík sa ho pýta: „Prečo si ju nejdeš naostriť, však je tupá“. Pilčík odpovedá: „Nemám čas, musím píliť strom“

Brúsenie píly na oddelení konštrukcie

AKO JE NA TOM VAŠA FIRMA?

Už týchto 14 jednoduchých otázok dokáže odhaliť percento plytvania

v riadení a procesoch vašej konštrukcie

#1. Máte pocit že je priestor na zlepšenie kvality práce a fungovania vášho oddelenia?

Ďalej

#2. Máte dostatočne kvalitný zaškolovací proces nových ale aj súčasných zamestnancov?

Ďalej

#3. Máte zavedené postupy pre spoluprácu na diaľku?

Ďalej

#4. Dokážete dostatočne rýchlo vyhľadať nejaké konkrétne dáta?

Ďalej

#5. Dostávate nejaké presné špecifikácie od zákazníka na tvorbu CAD dát?

Ďalej

#6. Používate nejaký typ Check listu pred uvoľnením dát?

Ďalej

#7. Vznikajú problémy pri preberaní práce na CAD dátach medzi konštruktérmi? (jednotné nastaven-ie CAD-u, jednotná práca a využívanie funkcionalít softvéru)

Ďalej

#8. Stalo sa vám že si konštruktéri navzájom nedopatrením preuložili CAD dáta?

Ďalej

#9. Vznikajú u vás problémy pri práci, ukladaní alebo exportovaní CAD dát? (zamrzne PC, spadol CAD pri vytvorení rezu, nevytvorenie geometrie pri exporte)

Ďalej

#10. Robia vám problémy prípadné zmeny a ich zapracovanie do CAD dát?

Ďalej

#11. Obsahujú vaše CAD dáta aj iné informácie ako len geometriu produktu? (PMI, SC points, kvalita povrchov, charakteristiky, …)

Ďalej

#12. Vznikajú u vás problémy s objemom CAD dát?

Ďalej

#13. Máte v práci zavedené „DESIGN GUIDELINES“ (smernice znalostnej databázy)?

Ďalej

#14. Používate nejakú metodiku pre tvorbu CAD dát?

Vyhodnotiť

Results

Na základe našich skúseností vám odporúčame zamerať sa na

1

Riadenie ponukového konania - kto je do riadenia zapojený a kde všade sa nachádza potrebná dokumentácia

2

Zaťažujúce zmenové konanie

3

Čas strávený konštruktérom vo výrobe

4

Časté prepisovanie dát na konštrukcii

5

Možnosti využívania know-how z minulosti

Ako sa to dá zmeniť?

Kontaktujte nás a vykonáme

Analýzu konštrukčných procesov vo vašej firme

BEZPLATNE pre prvých 5 záujemcov

Objednať bezplatnú analýzu

Ako vyzerá bežný deň konštruktéra

5 najhorších spôsobov plytvania časom v predvýrobných procesoch

Naša dlhoročná spolupráca so spoločnosťou SOVA Digital nám umožňuje služby tejto spoločnosti hodnotiť ako flexibilné, poskytované na profesionálnej úrovni a v požadovanom časovom rámci.

Dipl.-Ing. Jozef Manduch, ZKW Slovakia

Profesionálny prístup, ochota vždy pomôcť, inovatívne riešenia a nepoznanie slovného spojenia „nedá sa“ sú atribúty, prečo sa spoločnosť KNOTT v oblasti CAD, CAM a simulácií rozhodla pred viac ako 15-timi rokmi pre spoločnosť SOVA Digital. Rozhodnutie, ktoré posunulo spoločnosť KNOTT k popredným výrobcom komponentov pre prívesovú techniku a priemyselné brzdy.

Ing. Jozef Steinhübl, KNOTT

Inštalácia a technická podpora pri inštalácii prebehla bez problémov. 3D CAD nám výrazne uľahčil a zjednodušil celý proces od návrhu, až po výrobu našich jednoúčelových zariadení v rámci Industry 4.0. Je veľkým pozitívom, že pomocou tohto systému dokážeme vytvárať a prezentovať rýchle riešenie 2D layoutov.

Ing. Peter Ikrényi, ENL SK