Novinky

PLM Fórum pre používateľov Solid Edge a NX

Autor: | Novinky

Vážení priatelia,
aj v tejto náročnej situácii sme radi, že Vám môžeme aj tento rok prostredníctvom webinárov priniesť „stretnutie“ PLM Fórum, ktoré…

 • bude pripravené s prihliadnutím na situáciu týchto dní cez sériu kratších webinárov /cca od 30 do 50 minút aj s diskusiou/, a to, 1 téma/1 webinár s ohľadom aj na Vaše podmienky fungovania
 • bude sa venovať novinkám práve vami používaného riešenia
 • bude riešiť vaše nové potreby so smerovaním k Industry 4.0
 • vytvorí dostatočný priestor na vaše otázky
 • bude bezplatné

Účelom PLM Fóra je predovšetkým odovzdať Vám vždy nové, inšpiratívne, inovatívne informácie a príklady z praxe, ktoré dokážete využiť pri svojej práci. Zároveň budete mať jedinečnú možnosť dostať odpovede na množstvo vašich otázok.

My sme pripravení, a preto Vás týmto pozývame na PLM Fórum.

PLM Fórum Solid Edge

Budeme hovoriť:

 • Čo nové prináša Solid Edge 2020
  3.4.2020 o 10:00
 • Ako riadiť práce konštrukcie v čase homeoffice(ov) pomocou Teamcentra
  7.4.2020 o 10:00
 • Kde všade a ako efektívne môžeme využiť FEM analýzy so Solid Edge
  9.4.2020 o 10:00
 • Spojenie Solid Edge a NX CAM, vytvárajúce skvelé riešenie pre výrobcov
  14.4.2020 o 10:00

PLM Fórum NX

Budeme hovoriť:

 • Zahoďte výkresy – používajte PMI
  2.4.2020 o 10:00
 • Ako riadiť práce konštrukcie v čase homeoffice(ov) pomocou Teamcentra
  7.4.2020 o 10:00
 • Novinky NX CAM
  16.4.2020 o 10:00
 • Topologická optimalizácia
  21.4.2020 o 10:00

PLM Fórum je bezplatné.
Tešíme sa na „stretnutie“ s Vami!

Podpora pre vás počas koronavírusu

Autor: | Novinky

Vážení priatelia,

my v SOVA Digital a CITO Digital sme prijali niekoľko opatrení, ktorými chceme prispieť k vašej podpore, pomôcť vám zabezpečiť plnohodnotné fungovanie vašich tímov, zariadení a prevádzok…

Stále sme tu pre vás na našej modrej linke +421 0911 733 655 alebo na emailovej adrese info@sova.sk, a pokiaľ máte priamy kontakt na niektorého z našich pracovníkov, tak ich môžete kontaktovať priamo.

Sme pripravení pomôcť aj v kritických prípadoch, a vyslať našich pracovníkov na nutný zásah priamo k vám.

Veríme, že situácia sa čoskoro zlepší a ďakujeme, že spolu s nami pomáhate v ochrane zdravia našich najbližších.

Tím pracovníkov SOVA Digital a CITO Digital

Naše služby pre vás počas koronavírusu

Vychovávame si nových…

Autor: | Novinky
Naše deti – malé sovíčatá, navštívili pred časom zaujímavé priestory Strojníckej fakulty STU v Bratislave. V inšpiratívnom laboratóriu generatívneho konštruovania GEKON, ktoré sa zaoberá výskumom nových metód vývoja automobilov a ich komponentov, mohli vidieť pracovisko vybavené na úrovni špičkových konštrukčných kancelárií svetových automobiliek. K vybaveniu laboratória, čo deti naozaj ocenili, patril aj živý gekon 🙂 Viac

M. Morháč: Očakávame, že TestBed 4.0 prinesie priemyslu pozoruhodné výsledky

Autor: | Novinky
Volajú ich hracie ihriská priemyslu, priemyselné laboratóriá či „skúšky správnosti“ priemyselných riešení – testbedy. Hlavným účelom každého z nich je testovanie inovačných výrobkov, technológií, služieb alebo procesov. Podniky ich využívajú z rôznych dôvodov, na získanie konkurenčnej výhody, na zvýšenie efektívnosti, na overenie strategických rozhodnutí. Myšlienka názorne vysvetliť podnikom, čo je podstatou Industry 4.0 a na akých princípoch funguje, umožniť im testovať svoje riešenia pred zavedením v praxi a posunúť ich v procese digitálnej transformácie, dala základy pre založenie prvého testbedu zameraného na procesy Industry 4.0 na Slovensku. O TestBede 4.0 sme sa rozprávali s Martinom Morháčom, predsedom predstavenstva spoločnosti SOVA Digital, ktorá stojí za jeho vznikom. Viac

R&D centrá vyvíjajú nové formy spolupráce. Menia priemyselné prostredie „zdola“

Autor: | Novinky, Tlačové správy
Bratislava 4. december 2019  Hľadanie nových oblastí a foriem spolupráce medzi R&D (výskum-vývoj) centrami a ich spolupráca s technickými univerzitami boli predmetom druhého stretnutia R&D centier slovenských podnikov, ktoré sa konalo 28. – 29. novembra 2019 na Vígľašskom zámku. R&D lídri spolu s dekanmi a študentmi technických univerzít  spolupracovali na vývoji nových foriem spolupráce. Zámerom spoločných stretnutí je z dlhodobejšieho pohľadu posilnenie konkurencie-schopnosti slovenských podnikov postavenej na výskumných a inovačných základoch. Iniciátorom stretnutí R&D lídrov je spoločnosť SOVA Digital v partnerstve s Asociáciou  priemyselných zväzov. Viac

Deň techniky 2019

Autor: | Novinky

Počas 4. ročníka Dňa techniky na Súkromnej strednej odbornej škole technickej sme žiakom zo 16 základných škôl prezentovali okrem iného aj funkčný model digitálneho dvojčaťa v Plant Simulation.

Teší nás, že sa o štúdium technických smerov zaujíma viac ako 700 študentov základných škôl z okolitých okresov.

Kto stavia hrádze plynulému toku zákazky v podnikoch?

Autor: | Novinky

Optimalizácia toku zákazky má zásadný dopad na skracovanie výrobného času, zvýšenie celkovej produktivity či flexibility výrobného procesu. Napriek tomu dnes v nevýrobných procesoch dochádza k dramatickému plytvaniu. Odpovede na otázku, kto stavia hrádze bezproblémovému toku zákazky v podniku, budeme hľadať v rozhovore s Lukášom Richterom, projektovým manažérom spoločnosti IPA Slovakia. Viac