Kríza potrvá ešte dlhé mesiace a dobré riadenie firmy sa nedá odkladať

V čase krízy nie je nič dôležitejšie ako držať firmu pevne v rukách

Firmy dnes už majú za sebou prvý logický krok, 

a to je osekávanie nie nutných nákladov. Po tomto kroku je však potrebné hľadať miesta, kde sa dá ušetriť, ale aj pridať, alebo dokonca investovať. Vývojom sa mení situácia a firma musí vedieť flexibilne reagovať na prichádzajúce hrozby, ale aj príležitosti. Musí byť schopná sa prispôsobiť situácii, „čo sa stane keď…?“

Nielen čas krízy, ale analytici a tvorcovia podnikových stratégií z celého sveta unisono konštatujú, že hlavnými trendami do budúcnosti sú agilita a udržateľnosť podniku.

Ak chce firma zvládnuť krízu a zároveň si vytvoriť stabilitu do budúcnosti, tak tu hrá nezastupiteľnú rolu informačný systém podniku.

Bežné informačné systémy sú obvykle postavené predovšetkým na vykazovaní minulosti. V čase krízy, ale nielen v čase krízy, ale aj z pohľadu vysokej flexibility a udržateľnosti podniku je nesmierne dôležité ovplyvňovať udalosti ešte predtým než sa stanú.

Informačný systém musí byť reálnym nástrojom riadenia podniku aj pre top manažment.

Kríza potrvá ešte dlhé mesiace a dobré riadenie firmy sa nedá odkladať.

Teraz je najvhodnejší čas, z pohľadu potreby, dostupnosti času pre zaškolenie pracovníkov a prichádza zároveň aj unikátna výhoda vo financovaní.

Informačný systém CITO je riešenie určené na reálne riadenie priemyselného podniku.

Skúsme si odpovedať na otázky:

  • Ako rýchlo sa vieme dostať k spoľahlivému vývoju cashflow na najbližšie mesiace?
  • Ako rýchlo a spoľahlivo dokážeme posúdiť reálnu ekonomiku prichádzajúcich dopytov?
  • Akú máme plánovanú vyťaženosť výroby na najbližšie týždne?
  • Ako vieme usporiadať zákazky tak, aby sme boli čo najefektívnejší?
  • Kde sú úzke miesta, ktoré brzdia produktivitu našej výroby?

Prihláste sa na webinár, ukážeme vám príležitosti ako nájsť riešenie nielen na tieto otázky.

Vyberte si dátum webináru, ktorý Vám vyhovuje

14.5.2020

o 10:00 hod.

alebo

19.5.2020

o 13:00 hod.

Prihláste sa na bezplatný webinárPrihláste sa na bezplatný webinár

PRIHLÁŠKA


19.5.2020 o 13:00 hod.

Po prijatí prihlášky Vám deň pred webinárom odošleme pozvánku s linkou na konkrétny webinár.
Na webináre sa prosím prihlasujte najneskôr 1 hodinu pred začatím webinára.