My a koronavírus

Aktuálne tipy pre vás

22. apríla 2020

Fotoreportáž z webinárov

9. apríla 2020

5 opatrení, ktoré pomôžu riadiť malé a stredné podniky v čase krízy

3. apríla 2020

Ako na digitálnu komunikáciu – 2. časť

1. apríla 2020

Ako zabezpečiť, aby firma pracovala efektívne a koordinovane aj počas HomeOffice

31. marca 2020

Ako na digitálnu komunikáciu – 1. časť

27. marca 2020

Nastal čas riešiť veci, na ktoré sme nemali dostatok času

26. marca 2020

Aké sú možnosti a nástroje pre čo najefektívnejšiu prácu v tíme, ak pracujete formou HomeOffice?

Naše služby
pre vás

v čase koronavírusu

* Naše služby neustále aktualizujeme. Sledujte túto stránku.

Konzultácie a služby

>> viac

Webináre – Moderná nástrojáreň v roku 2020

>> viac

Webinár – Kríza potrvá ešte dlhé mesiace a dobré riadenie firmy sa nedá odkladať

>> viac

Videoséria – Ako naštartovať inovácie vo vašej firme?

>> viac

Online školenia

základné, špecializované, na mieru
>> viac

Konzultácie a služby

Krátkodobé konzultácie

Zadarmo

 • konzultácie, ktorých prácnosť nepresiahne 2 hodiny
Kontaktujte nás

Ostatné konzultácie

zľava 20% - 480€/deň

 • konzultácie s prácnosťou nad 2 hodiny
 • možnosť využitia kreditov
Kontaktujte nás

Naše služby

 • akékoľvek služby z portfólia našich produktov
Kontaktujte nás

Moderná nástrojáreň v roku 2020

Nástrojárne majú množstvo špecifík, či už technologických, ale aj komerčných, (napr. zahraničná konkurencia-Čína, špecifické výrobky, minimálna opakovanosť výroby…), čím majú samostatnú pozíciu v rámci strojárskeho priemyslu. Pripravená séria webinárov je zameraná na predstavenie možností posúvania nástrojární vpred.  Webináre sú orientované na zmenu nastavenia procesov a aplikácie informačných technológií. To všetko pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti.

Počas webinárov budeme hľadať odpovede a riešenia na príležitosti, s ktorými sa bežne stretávame v nástrojárňach:

 • Nejednotná metodika práce jednotlivých konštruktérov
 • Problematická oprava chýb v zákazníckych dátach
 • Chýbajúca kontrola činnosti nástroja a odhalenie kolízií pri jeho pohybe
 • Nepresné a zdĺhavé odhady cien nástrojov pre tvorbu cenovej ponuky
 • Komplikované prepojenie konštrukcie (CAD) a prípravy výroby (CAM)
 • Odlaďovanie CAM programov priamo na stroji, predchádzanie chybám z nepozornosti, rýchla propagácia zmien 3D modelu do prípravy CAM programu…
 • Potreba skracovať čas návrhu a výroby
 • Nedostatočne využívané funkčnosti a možnosti existujúcich technológií
 • Riadenie projektov, tímov a prehľad  v akej fáze a rozpracovanosti sa zákazka nachádza

Webináre sú usporiadané v slede procesnej postupnosti a vzájomne na seba nadväzujú.

Prihláška na webináre Moderná nástrojáreň

Témy a termíny bezplatných webinárov:

Téma Termín Čas Webinár vedie
1. Dopyty a rýchla tvroba presných kalkulácií 26.5.2020 10:00 Branislav Roman
2. Zjednodušenie a zefektívnenie práce konštrukčného tímu nástrojárne 28.5.2020 10:00 Richard Haris, Jozef Ferenčík
3. Ako jednoduchšie nakonštruovať kvalitnú vstrekovaciu formu 2.6.2020 10:00 Jozef Ferenčík
4. Ako jednoduchšie nakonštruovať postupový nástroj 4.6.2020 10:00 Jozef Ferenčík
5. Ako pracuje efektívny technológ 9.6.2020 10:00 Tomáš Majerník
6. Manažéri, konštruktéri a technológovia – ako na riadenie vašej spolupráce 11.6.2020 10:00 Zdenko Caban, František Kičák
7. Inšpirujte sa skúsenosťami iných 16.6.2020 10:00 Martin Vešelényi a hostia

Trvanie každého webinára bude 30-50 minút vrátane diskusie.

Kríza potrvá ešte dlhé mesiace a dobré riadenie firmy sa nedá odkladať

Skúsme si odpovedať na otázky:

 • Ako rýchlo sa vieme dostať k spoľahlivému vývoju cashflow na najbližšie mesiace?
 • Ako rýchlo a spoľahlivo dokážeme posúdiť reálnu ekonomiku prichádzajúcich dopytov?
 • Akú máme plánovanú vyťaženosť výroby na najbližšie týždne?
 • Ako vieme usporiadať zákazky tak, aby sme boli čo najefektívnejší?
 • Kde sú úzke miesta, ktoré brzdia produktivitu našej výroby?

Prihláste sa na webinár, ukážeme vám príležitosti ako nájsť riešenie nielen na tieto otázky.

Vyberte si termín webinára:
14.5.2020 o 10:00 hod. alebo 19.5.2020 o 13:00 hod.

Viac informácií a prihláška

Ako naštartovať inovácie vo vašej firme?

„Pripravili sme pre vás sériu videí, ktoré vám prinesú úplne nový podnet, novú inšpiráciu, zrodenie novej myšlienky a povzbudenie k inovačnej činnosti. Ja som pripravený na vaše otázky, konzultácie… prípadne spoločné workshopy, ktorými môžeme naštartovať inovácie aj vo vašej firme.“

 

Vladimír Švač
Špecialista pre inovačný manažment

vladimir.svac@sova.sk

Online školenia

Vzhľadom na to, že online školenia sú pre účastníkov oveľa náročnejšie ako živé, robíme školenia kombinované s praktickými cvičeniami, a prispôsobené úrovni a potrebám účastníkov. Súčasťou školení je aj individuálna konzultácia so školiteľom.

Pokiaľ záujemca nemá k dispozícii Solid Edge alebo NX, SOVA Digital mu zabezpečí inštaláciu dočasnej verzie. Toto je potrebné vyplniť v prihláške, a prihlášku s takouto požiadavkou prosíme odoslať najmenej 5 pracovných dní pred konaním školenia.

V prípade, že požadujete iný druh školenia, kontaktujte nás.

Prihláška na školenia

Solid Edge

Verejné školenia online

SE Basic

 

1 deň, cena 70€/človek/deň
Školenie je určené pre začiatočníkov, a účastník dokáže po absolvovaní modelovať 3D modely a generovať výkresovú dokumentáciu.

 • Termín: 25.6.2020
 • Čas: 8:00-16:00 hod.
SE Advanced

 

1 deň, cena 100€/človek/deň
Absolvent školenia bude ovládať :
• pokročilé funkcie 3D modelovania
• synchrónne úpravy importovaných 3D modelov
• nastavenia atribútov
• nastavenia správy dát
• tvorba zostáv a ich konfigurácií
• rozpady zostáv
• nastavenia štýlov výkresov a kusovníkov
• vizualizácie

 • Termín: 26.6.2020
 • Čas: 8:00-16:00 hod.

Individuálne špecializované školenia – zamerané na konkrétnu potrebu firmy online

SE Basic

 

cena 100€/človek/deň
(trvanie bude určené vopred podľa konkrétnej potreby záujemcu, cena sa upresní na základe počtu účastníkov)
Špecializované školenie je prispôsobené pre vybranú oblasť, určené je pre začiatočníkov.

 • Termín: po dohode so zákazníkom
SE Advanced

 

1 deň, cena 120€/človek/deň
(trvanie bude určené vopred podľa konkrétnej potreby záujemcu, cena sa upresní na základe počtu účastníkov)
Špecializované školenie je prispôsobené pre vybranú oblasť podľa konkrétnych potrieb spoločnosti a jej konštruktérov.

 • Termín: podľa dohody so zákazníkom

NX

Základné školenia online

NX CAD základné školenie

 

3 dni, cena 100€/človek/deň
Školenie určené pre začiatočníkov, účastník po absolvovaní dokáže modelovať 3D modely a generovať výkresovú dokumentáciu
Absolvent školenia bude ovládať
Modelovanie
• Oboznámenie sa s prostredím NX
• Práca so skicárom
• Tvorba základných objemových a plošných objektov zo skicára (vyťahovanie, rotovanie, ťahanie)
• Pomocné pracovné prvky

Modelovanie + zostavy
• Práca s hladinami
• Možnosti skrývania a zobrazovania objektov
• Kopírovanie prvkov
• Otváranie zostáv
• Tvorba zostáv Top-Down a Bottom-Up
• Linkovanie geometrie komponentov v zostave (WAVE)

Výkresy
• Koncepty tvorby výkresov (MMC a NMMC)
• Tvorba pohľadov a rezov
• Kótovanie
• Poznámkovanie

 • Termín: 10-12.6.2020
 • Čas: 8:00-16:00 hod.
NX CAM základné školenie

 

2 dni, cena 100€/človek/deň
Absolvent školenia bude ovládať
• Užívateľské prostredie NX CAM a základné operácie
• Príprava CAD modelu pre potreby obrábania
• Založenie CAM projektu
• Definovanie nulových bodov, geometrie obrobku, voľba polotovaru, upínacích prípravkov a nástrojov
• Vytváranie hrubovacích operácií
• Vytváranie 2.5 osích dokončovacích operácií
• Verifikácia procesu obrábania
• Vytvorenie NC programu (postprocess)
• Generovanie výrobnej dokumentácie

Rozšírené možnosti operácií
• Vytváranie operácií pre vŕtanie
• Práca s databázou nástrojov a upínačov
• Priradenie rezných podmienok pre nástroje v knižnici
• Použitie rozpracovaného polotovaru (IPW blank)
• Overovanie kolízií, podrezania obrobku
• Gravírovanie v rovine a na všeobecnej ploche

 • Termín: 23-24.6.2020
 • Čas: 8:00-16:00 hod.

Pokročilé školenia online

NX CAD advanced

 

2 dni, cena 140€/človek/deň
Absolvent školenia bude ovládať:
Modelovanie
• Tvarové prvky – Groove, Rib, Thread, práca s Form Features
• Materiály
• Súradné systémy
• Meranie – Analysis
• Výrazy – Expresions

Zostavy
• Referenčné sety – Reference Sets
• Konfigurácie zostavy
• Úber materiálu v zostavách – Assembly Cut, Promote Body
• Analýza kolízií – Clearance Analysis
• Rozpady zostáv

Výkresy
• Editácia časti zobrazenej geometrie – View Dependent Edit
• Render Sets + Secondary Geometry
• Kusovník – Part list
• Vkladanie pohľadov z rozpadov zostáv

Práca s plochami – Freeform Modeling
• Práca s 3D krivkami
• Vlastnosti a spájanie spline kriviek
• Tvorba základných plôch z kriviek
• Tvorba prechodových plôch
• Orezávanie a predlžovanie plôch
• Analýza kvality plôch
• Tvorba objemov z plôch

 • Termín: 18-19.6.2020
 • Čas: 8:00-16:00 hod.
NX CAM advanced

 

1 deň, cena 140€/človek/deň
Absolvent školenia bude ovládať:
• Vytváranie 3 osích dokončovacích operácií
• Práca so šablónami pre NX CAM
• Editácia dráh nástroja
• Transformácie operácií (polia)
• Zrkadlenie operácií
• Kopírovanie operácií so zachovaním referencie
• Praktické cvičenia

 • Termín: 26.6.2020
 • Čas: 8:00-16:00 hod.

V prípade, že požadujete iný druh školenia, kontaktujte nás.

Prihláška na školenia

Kontakty

Pre urýchlenie poskytnutia informácií alebo služieb môžete priamo kontaktovať našich špecialistov

Všeobecná linka

NON-STOP služba
info@sova.sk
0911 733 655

Solid Edge

Peter Wiech
peter.wiech@sova.sk
0903 432 039

NX

Jozef Ferenčík
jozef.ferencik@sova.sk
0903 411 019

Teamcenter

Zdenko Caban
zdeno.caban@sova.sk
0903 617 643

Optimalizácia vo výrobe a logistike

Milan Lokšík
milan.loksik@sova.sk
0911 446 406

Procesy, IS CITO

Radovan Benkovský
radovan.benkovsky@cito.sk
0901 900 234